Leader ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู

Posted Posted in Coaching in Corporate

ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู…   (1) เข้าไปทำงานในองค์กรหลัง COVID ได้รับโจทย์สำคัญมาหลายเรื่อง ….   อยากให้คนรับผิดชอบตัว […]

ต้องการสร้าง One Team One Goal ช่วง New Normal ทำยังงัยดีครับโค้ช?

Posted Posted in Coaching in Corporate

วันนี้มีโอกาสโค้ชผู้บริหารท่านนึง หนึ่งชั่วโมงที่คุยกัน เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ช… วันนี้ประเด็นที่โค้ชชีนำมาคือ…ช […]

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Posted Posted in Coaching in Corporate

Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและควา […]

Team Coaching & Conflict Facilitation in Corporate

Posted Posted in Coaching in Corporate

Challenge: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? นอกจา […]

วิถีผู้นำ vs วิธีการนำ : Coaching in Corporate

Posted Posted in Coaching in Corporate

Challenge องค์กรจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง ใช้หลากหลายวิธีการ สรุปว่าตอนนี้ผู้บริหารแต่ละคนมีองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่จำ […]

People Skills: Coaching in Corporate

Posted Posted in Coaching in Corporate

Challenge องค์กรที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ทีมผู้บริหารมีองค์ความรู้ กรอบวิธีคิดที่จำเป็นในการดูแลคนในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี […]

ความสุขในที่ทำงาน เริ่มต้นอย่างไรดี?

Posted Posted in Coach for Change, Coaching in Corporate

เมื่อวานนี้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 ไปรับฟังลูกค้ารายหนึ่งซึ่งต้องการคุยเรื่องการโค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง สัมผัสได้ถึงความต้องการสร้างความสุ […]

ความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยในองค์กร คุณสร้างเองได้!

Posted Posted in Coaching in Corporate

โชคดีมากที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรมาหลากหลาย ได้เห็นผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี มีอะไรก็มาคุยกันได้ ที่ทำงานแบบนี้ ใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย ทำงานแล้วมีความสุข เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ตื่นเช้ามา ก็รีบลุกขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน พี่ น้อง