เคล็ดลับในการออกแบบชีวิตที่ใช่

Posted Posted in Life Mastery

ในฐานะโค้ชคนหนึ่ง ได้เห็นว่าเวลาโค้ชคนอื่น มักให้เวลาพาคนลงลึก รอบด้าน ทว่าเวลาทำงานกับตัวเอง ไม่ได้พาลงไปเช่นนั้น แรกๆ ก็ไม่ได้คิดอะไร พอ C […]

นำวิชา “โค้ช” สู่ระบบการศึกษา

Posted Posted in Life Mastery

ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน เชื่อว่า ทุกคนต้องมีครูที่อบรม สั่งสอนเรา พวกเขาเป็นเสมือน”โค้ช” ที่คอยชี้แนะเรามาโดยตลอด แต่เราเคยลองน […]

โค้ชอ้อม: ปลดล็อกปมในใจสู่ชีวิตใหม่ของการเป็นผู้ให้

Posted Posted in Life Mastery

จากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้อย่างเป็นสุขและรอบด้าน ก่อนจะเป็น โค้ชอ้อม – ทัศนีย์ จารุสมบัติ ในวันนี้ ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นผู้ที่ได้รับความ […]

ชีวิตที่‘ใช่’ โค้ชอ้อม-ทัศนีย์

Posted Posted in Life Mastery

เมื่อเป็นโค้ชแล้วก็ต้องเต็มที่กับงานที่ทำ และนี่คือเรื่องราวของเธอ . “หน้าที่ของเราคือ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนมาหาคำตอบด้วยตัวเอง สิ่งที่เร […]

วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Posted Posted in Life Mastery

กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลาย […]

4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า

Posted Posted in Life Mastery

ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลา […]

เบื้องหลังการเขียนหนังสือ#3

Posted Posted in Life Mastery

==== บางครั้งการเขียนหนังสือ ก็ตีบตัน นึกไม่ออก นั่งลงคิด นานมาก ไม่มีอะไรออกมาซักคำ จนยอมแพ้ตัวเอง   ก็แค่ให้เวลาอีกนิด รอเวลาที่ใช่ เ […]

เบื้องหลังการเขียนหนังสือ#2

Posted Posted in Life Mastery

==== นั่งลงอ่านหนังสือซ้ำ จำรอบไม่ได้แล้ว ระลึกถึงความหลัง แบ่งปัน กับกลุ่มนักเรียนโค้ช ว่าด้วยเรื่อง #Business Development for Coach ตกผลึก […]