การโค้ช (Coaching) คืออะไร?

Posted Posted in Tools & Model

การโค้ช (COACHING) กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง ที่โค้ช (Coach) ช่วยให้ผู้รับการโค้ช (Coachee) ค้นพบศักยภาพในตนเอง และนำขึ้นมาใช้เพื่อพบคำ […]

ทักษะการโค้ช (Coaching Skills)

Posted Posted in Tools & Model

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของหัวหน้างานและผู้นำที่เชื่อว่า “คนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็น” จึงใช้การโค้ชเพื่อชี้ให […]