ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช SFC 2566

ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช SFC 2564-65

ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช SFC 2554 - 2563

ศึกษานิเทศก์ไทย หัวใจโค้ช (Supervisor as Facilitative Coach)Supervisor as Coach ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ชและฟา #1: เสียงสะท้อนจาก ศน.วรากุล และโรงเรียนSupervisor as Coach รุ่น 1 เชียงใหม่ : เสียงสะท้อนจากศึกษานิเทศก์Supervisor as Coach รุ่น 1 เชียงใหม่ : เสียงสะท้อนจากศึกษานิเทศก์Supervisor as Coach รุ่น 1 เชียงใหม่ : เสียงสะท้อนจากศึกษานิเทศก์Supervisor as Coach ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ชและฟา #1: เสียงสะท้อนจากศึกษานิเทศก์ และคุณครูSupervisor as Coach ศึกษานิเทศก์ไทย หัวใจโค้ช : testimonials จากผู้เข้าร่วม 16 กุมภาพันธ์ 2563Supervisor as Coach Facilitator ศึกษานิเทศก์ ครูโค้ช ครูฟา - ผอ. อภิชาติ อินตาSupervisor as Coach Facilitator ศึกษานิเทศก์ ครูโค้ช ครูฟา - ผอ. ยงยุทธ วงศ์ชัยSupervisor as Coach Facilitator ศึกษานิเทศก์ ครูโค้ช ครูฟา - ผอ.ภัครฐา แก้วจาSupervisor as Coach Facilitator ศึกษานิเทศก์ ครูโค้ช ครูฟา- ครูกัลยา จันทร์แดงSupervisor as Coach Facilitator ศึกษานิเทศก์ ครูโค้ช ครูฟา - ครูจันทร์สว่าง สมบูรณ์Supervisor as Coach Facilitator ศึกษานิเทศก์ ครูโค้ช ครูฟา - ครูพวงทอง กีฬาแปงCoaching for Supervisor Teams 5-6 มิ.ย. 2562Coaching for Supervisor Teams 5-6 มิ.ย. 2562Coaching for Supervisor Teams 5-6 มิ.ย. 2562Coaching for Supervisor Teams 5-6 มิ.ย. 2562Coaching for Supervisor Teams 5-6 มิ.ย. 2562Private videoTeams for Education ศธจ. เพชรบูรณ์ มิ.ย. 2019Teams for Education ศธจ. เพชรบูรณ์ มิ.ย. 2562

Introduction to Courage to Coach

Leading Self to Success & Fulfillment

Facilitation from Your Heart (public program)

Facilitation From Your Heart ผู้นำแบบฟา โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, Courage to CoachFacilitation from Your Heart Online รุ่น 11 - บรรยากาศการเรียนรู้ ฝึกฝน OnlineFacilitation from Your Heart รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณหมอเส - ระวีวัฒน์ มาศฉมาดลFacilitation from Your Heart รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณกมลดิษฐ สมุทรโคจรFacilitation from Your Heart รุ่น 10 by อ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติFacilitation from Your Heart รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณจรัญญา แสงสุขดีFacilitation from Your Heart รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณวันวิสา โปราFacilitation from Your Heart รุ่น 10 by อ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติFacilitation from Your Heart รุ่น 9 by อ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติFacilitation from Your Heart รุ่น 10 by อ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติFacilitation from Your Heart รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชโบ้ท-พชร ชมภูมิ่ง สุขตะFacilitation from Your Heart โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัตื ฟังเสียงสะท้อนจากครูดาว - สุภานี สินไชยFacilitation from Your Heart รุ่น 10 by อ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติFacilitation from Your Heart รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณแอน ทวินันท์ นิลุบลFacilitation from Your Heart รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณกาว - กรกฤษณ์ ชัยเพ็ชร

Facilitative Coaching for corporate

Group & Team Coaching

Group Coaching & Team Coaching โดยโค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ Courage to CoachGroup & Team Coaching รุ่น 11 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชนุ้ย-จรัณยา อิ่มธนาสารGroup & Team Coaching รุ่น 11 ขอบคุณเสียงสะท้อนจาก โค้ชต่าย-สายใจ ไกรศรีสินสุขGroup & Team Coaching รุ่น 11 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชเหน่ง-อติคุณ สวยลึกGroup & Team Coaching รุ่น 10 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชโอ๋ โค้ชปู โค้ชตอง และ โค้ชหนุ่มGroup Coaching & Team Coaching โดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ Courage to CoachGroup & Team Coaching รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชเก่ง - คุณชนาพร จินอภิวัฒนาGroup & Team Coaching รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชจิรโรจน์ ติกกะวีGroup & Team Coaching รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชเม - ดร.เมธี จันทวิมลGroup & Team Coaching รุ่น 9 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชกุ้ง - คุณเบญจวรรณ เงาไพบูลย์Group & Team Coaching รุ่น 8 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชไก่ และโค้ชออร์คิดGroup & Team Coaching รุ่น 8 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชแหม่ม และ โค้ชเก๋Group & Team Coaching รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชอ๋อย - คุณกรวิมล นิธิเมธีGroup & Team Coaching รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชก้อย คุณธันยพร จารุไพศาลGroup & Team Coaching รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชก้อง-เกริกก้อง รุ่งทองศรีGroup & Team Coaching รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณหมอจู๊ด-จิระวุฒิ กลับนวลGroup & Team Coaching รุ่น 7 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชหมุย คุณดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนาGroup & Team Coaching รุ่น 6 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชฝ้าย โค้ชกุ้ง โค้ชจีน่า โค้ชกระติกGroup & Team Coaching รุ่น 5 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชยุ้ย - คุณธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่นGroup & Team Coaching รุ่น 5 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชปุ้ย - คุณจุฑามาส กีรติกสิกรGroup & Team Coaching รุ่น 5 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชดี๋ - คุณอัญชลี แก้วหล้าGroup & Team Coaching รุ่น 5 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชมด-คุณกิตติมา ใจอ่อน ศุภรัตน์โสภิณGroup & Team Coaching รุ่น 3 ขอบคุณเสียงสะท้อนจาก ครูเงาะ โค้ชส้ม โค้ขต้อง โค้ชเอ โค้ชตั้มGroup & Team Coaching รุ่น 3 ขอบคุณเสียงสะท้อนจาก โค้ชโทนี่ โค้ชปลื้ม โค้ชดาว และโค้ชอาร์ตGroup & Team Coaching รุ่น 3 ขอบคุณเสียงสะท้อนจาก โค้ชหอย และ โค้ชปูเป้

Life Mastery ชีวิตออกแบบได้

Life Mastery รุ่นที่ 4 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชมิงค์ คุณปารัชณีย์ ธัญญ์จิรกิตติ์Life Mastery รุ่นที่ 1 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชโบ้ท คุณพชร ชมภูมิ่ง สุขตะLife Mastery รุ่นที่ 1 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชหอย - นพรัตน์ หัสไทยLife Mastery รุ่นที่ 4 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชยุ้ย - ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่นLife Mastery รุ่นที่ 1 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากโค้ชกุ้ง - อรนุช สตีเฟ่นส์Life Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณหมอรอง ทันตแพทย์ธนัฎฐนนท์ อัศววัฒฑกีLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณหมอแอล ทันตแพทย์รัศมิ์ศิวรรณ์ นวนศรีLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณอาร์ม รชตะ เทพรังสิมันต์กุลLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณเป๊ก พันธ์ศักดิ์ โรจน์วาธรรมLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณภัทร ทัฬหพงศ์ (เอิร์ธ)Life Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณเลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์ - คุณบ๊อบLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณจรุมาศ นิลกำแหงLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณบูม - ธนากร เกษณาLife Mastery รุ่นที่ 2 ขอบคุณเสียงสะท้อนจากคุณพงษ์ภิภัทร กาคำผุย - คุณปั๊กLife Mastery ชีวิตที่ใช่! เสียงจากคุณกิฟฟารี่ - นพชัย รอดยิ้ม Abasboto TrainerLife Mastery ชีวิตที่ใช่! - เสียงจากผู้เรียน คุณธีรพงศ์ แสงนาค - โอ๊ตตาLife Mastery ชีวิตที่ใช่! - เสียงจากผู้เรียน เสียงจากผู้เรียน คุณกฤษณภัสร์ สวิง - น้องเต๊นท์

Business Development & Signature Program

ชีวิตที่ใช่!ในแบบโค้ชและฟา by อ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติ

ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา หนังสือเล่มนี้มีอะไร?โค้ชยุ้ย - ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟาโค้ชอ๋อ - ธนานิฐษ์ สิริไอยราวัชร บอกเล่าถึงหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟาโค้ชนัตตี้ - ณัฐชาต นันทเทิม แห่ง Thailand Coaching Academy กับหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟาเต้นท์ - กฤษณภัสร์ สวิง แห่ง Abasboto กับหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟาคุณกิฟฟารี่ - นพชัย รอดยิ้ม กับหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟาคุณโอ๊ตตา - ธีรพงศ์ แสงนาค กับหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟาคุณบอลลี่ - ศักรินทร์ อะจิมา ผู้อ่านหนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา

ครูไทยหัวใจโค้ช ครูนักจัดกระบวนการ

Mandala

Certified Group & Team Coaching

Life Coaching @Thailand Coaching Academy 2562