Life Mastery: งเป้าหมายให้มีพลัง ทั้งสำเร็จและเป็นสุข

เป้าหมายที่มีพลัง คือ เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งภายนอก เช่น ร่างกาย งาน เงิน และเชื่อมโยงกับชีวิตภายใน เช่น ความรัก ความสุข อิสระ สงบ […]