ต้องการสร้าง One Team One Goal ช่วง New Normal ทำยังงัยดีครับโค้ช?

วันนี้มีโอกาสโค้ชผู้บริหารท่านนึง หนึ่งชั่วโมงที่คุยกัน เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ช… วันนี้ประเด็นที่โค้ชชีนำมาคือ…ช […]