โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง บนวิถีสู่การเป็น HRBP นำเสนอวันที่ 14.11.19 บนเวทีของ Peopleplus ที่จัสมินซิตี้

Coaching Cafe 2019 @Courage to Coach

Leading Self to Succes : สวทน. : Jun'18

Fit for the Future : สวทน. : Sep'18

Communication : สวทน. : Aug'18

Growth Mindset for Success & Fulfillment : Royal River Group : Jul'19

ชีวิตที่ใช่ : Abassboto Trainers : Dec'18 & Feb'19

Teams for Education : ศธจ. เพชรบูรณ์ : Jun'19

Authentic Me Authentic Leader

Group Facilitation and Dialogue for Conflict, Change & Growth

Team Coaching

Group Coaching

Executive Coaching

Facilitation from Your Heart

Group & Team Coaching Certification #1 - #8

Leader as Facilitative Coach