Courage to Coach

Courage to Coach

Partner to Lead,
Develop & Transform Team

Our Coaches

Read More

โค้ชอ้อม

โค้ชอ้อม

ทัศนีย์ จารุสมบัติ

โค้ชอ้อม

โค้ชตอม

ทรงยศ จารุสมบัติ

โค้ชทิพ

โค้ชทิพ

ทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล

เหตุผลที่ลูกค้าใช้บริการของ Courage to Coach

  • Partner เราร่วมมือกับองค์กรเพื่อตอบโจทย์เฉพาะแบบ “สูทสั่งตัด” มุ่งเสริมศักยภาพผู้นำและทีม ด้วย Team Coaching, Facilitative Coaching และ Leadership Coaching
  • Potential เราสร้างพื้นที่ให้ผู้นำทีมดึงศักยภาพจากภายใน เพื่อช่วยคนอื่นนำศักยภาพมาใช้ในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุขร่วมกัน
  • Practical เราเน้น Action Learning จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กลั่นเนื้อหาแบบ “เด็ดยอดชา” ฝึกฝน ใช้ทำงานจริง นำประสบการณ์ตรงมารับการ Mentor วัดผลตาม Kirkpatrick Model
  • Profession นำทีมโดยโค้ชอ้อม-ทัศนีย์ ซึ่งทำงานโค้ชมามากกว่า 15 ปี มีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ครั้ง ทีมโค้ชทุกคนผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางวิชาชีพโค้ช
  • Pay it forward เราฝึกตนให้ “เป็น” ในสิ่งที่ทำ เชื่อและใช้เครื่องมือในวิถีชีวิตตนเองก่อน แล้วจึงแบ่งปัน ถ่ายทอด ส่งต่อ เฉพาะสิ่งที่ใช่!

Our Clients

4,000+
Coaching Hours

9,000+
Training/Fa Hours

100+
Teams Coached

89+%
Organization Benefits

หากการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่สูญเปล่า ด้วยการบันทึกเรื่องราว และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้ให้คนเบื้องหลังได้เรียนรู้ จดจำ และปรับใช้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น จนขยายเป็นวงกว้างโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ก็นับได้ว่าผลงานของอาจารย์อ้อม หรือ ทัศนีย์ จารุสมบัติ ที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่ของการถ่ายทอด สิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้อย่างน่าชื่นชม เพราะหนังสือเล่มนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากเส้นทางการเดินในสายอาชีพของอาจารย์อ้อม ด้วยจิตวิญญาณและความรักในสิ่งที่ตนเองทำอย่างหมดเปลือก

พจนารถ ซีบังเกิด

ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach
และสถาบันสอนการโค้ช Thailand coaching Academy

หนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา เป็นหนังสือที่เกิดจากการบ่มเพาะ ลงมือทำจริง ประกอบกับความเป็นนักอ่าน นักผสมผสาน และนักสร้างสรรค์ ของคุณอ้อม จึงกลั่นออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า ที่ผู้อ่านไม่ต้องใช้เวลายาวนานในการร่ำเรียนและฝึกฝน แต่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคุณอ้อมได้โดยตรง คุณอ้อมเขียนหนังสือด้วยภาษาที่งดงาม อบอวลไปด้วยความรักและความสุข ด้วยตั้งใจเขียนเหมือนเล่าให้ลูกฟัง ผู้อ่านจึงได้ทั้งความเพลิดเพลิน เนื้อหาสาระ และหลักการสำคัญของการเป็นโค้ชและฟา ที่น่าอ่านและติดตามง่าย

ดร.วนิดา พลเดช

เลขาธิการมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย

…รู้สึกเหมือนพี่อ้อมกำลังมานั่งคุยนั่งเล่าการเดินทาง และความคิดของพี่อ้อมให้เราฟังอยู่ข้างหน้าด้วยตัวเองและไม่เพียงแต่เพลิดเพลิน พี่อ้อมยัง “แจกของ” ให้ผู้อ่านแบบไม่มีหวงวิชาเลย …
• คนที่อยากเริ่มต้นบนเส้นทางนี้ควรจะต้องทำอะไร คิดอย่างไร
• ทำอย่างไรจึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในฐานะโค้ช และ Facilitator
• กระบวนต่างๆคืออะไร กระบวนการไหนใช้เพื่ออะไร ใช้กับใคร ใช้อย่างไรถึงจะเวิร์ค
• และแต่ละหัวข้อยังมีการบ้านหรือคำถามให้เราใช้พัฒนาและทำงานกับตัวเองได้อีกด้วย
คืออ่านจบแล้วจะเหมือนได้แผนที่ของการเดินทางบนเส้นทางของการเป็น Coach และ Facilitator เลยล่ะครับ

นพดล ตังวัชรินทร์

SUCCESS Coach, Trainer, Speaker และผู้ก่อตั้ง MAX Potentials
ผู้เขียนหนังสือ “ปลดล็อกความคิดสู่ชีวิตสุดยอดกับนายลูกเกด”

Online Course

Free Resources

ปฏิทิน Courage to Coach

Book a Discovery Call

Courage to Coach เชื่อในการออกแบบที่ตอบโจทย์เฉพาะของลูกค้า จึงยินดีตอบทุกคำถาม
และพูดคุยเพื่อปรับบริการหรือออกแบบใหม่ให้ทุกบริการของเราตอบโจทย์ผู้นำทีมรายบุคคล ทีม และองค์กร

Free Discovery Call