Courage to Coach

Courage to Coach

Partner to Lead,
Develop & Transform Team

Our Coaches

Read More

โค้ชอ้อม

โค้ชอ้อม

ทัศนีย์ จารุสมบัติ

โค้ชอ้อม

โค้ชตอม

ทรงยศ จารุสมบัติ

โค้ชทิพ

โค้ชทิพ

ทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล

เหตุผลที่ลูกค้าใช้บริการของ Courage to Coach

Courage to Coach ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%
โค้ชอ้อม ทัศนีย์ และทีมโค้ชของ Courage to Coach ยึดถือจรรยาบรรณการโค้ชตามมาตรฐานสากล ความเป็นมืออาชีพในการจัดกระบวนการเรียนรู้

Our Clients

4,000+
Coaching Hours

9,000+
Training/Fa Hours

100+
Teams Coached

85%
Organization Benefits

หากการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่สูญเปล่า ด้วยการบันทึกเรื่องราว และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้ให้คนเบื้องหลังได้เรียนรู้ จดจำ และปรับใช้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น จนขยายเป็นวงกว้างโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ก็นับได้ว่าผลงานของอาจารย์อ้อม หรือ ทัศนีย์ จารุสมบัติ ที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่ของการถ่ายทอด สิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้อย่างน่าชื่นชม เพราะหนังสือเล่มนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากเส้นทางการเดินในสายอาชีพของอาจารย์อ้อม ด้วยจิตวิญญาณและความรักในสิ่งที่ตนเองทำอย่างหมดเปลือก

พจนารถ ซีบังเกิด

ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach
และสถาบันสอนการโค้ช Thailand coaching Academy

หนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา เป็นหนังสือที่เกิดจากการบ่มเพาะ ลงมือทำจริง ประกอบกับความเป็นนักอ่าน นักผสมผสาน และนักสร้างสรรค์ ของคุณอ้อม จึงกลั่นออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า ที่ผู้อ่านไม่ต้องใช้เวลายาวนานในการร่ำเรียนและฝึกฝน แต่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคุณอ้อมได้โดยตรง คุณอ้อมเขียนหนังสือด้วยภาษาที่งดงาม อบอวลไปด้วยความรักและความสุข ด้วยตั้งใจเขียนเหมือนเล่าให้ลูกฟัง ผู้อ่านจึงได้ทั้งความเพลิดเพลิน เนื้อหาสาระ และหลักการสำคัญของการเป็นโค้ชและฟา ที่น่าอ่านและติดตามง่าย

ดร.วนิดา พลเดช

เลขาธิการมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย

…รู้สึกเหมือนพี่อ้อมกำลังมานั่งคุยนั่งเล่าการเดินทาง และความคิดของพี่อ้อมให้เราฟังอยู่ข้างหน้าด้วยตัวเองและไม่เพียงแต่เพลิดเพลิน พี่อ้อมยัง “แจกของ” ให้ผู้อ่านแบบไม่มีหวงวิชาเลย …
• คนที่อยากเริ่มต้นบนเส้นทางนี้ควรจะต้องทำอะไร คิดอย่างไร
• ทำอย่างไรจึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในฐานะโค้ช และ Facilitator
• กระบวนต่างๆคืออะไร กระบวนการไหนใช้เพื่ออะไร ใช้กับใคร ใช้อย่างไรถึงจะเวิร์ค
• และแต่ละหัวข้อยังมีการบ้านหรือคำถามให้เราใช้พัฒนาและทำงานกับตัวเองได้อีกด้วย
คืออ่านจบแล้วจะเหมือนได้แผนที่ของการเดินทางบนเส้นทางของการเป็น Coach และ Facilitator เลยล่ะครับ

นพดล ตังวัชรินทร์

SUCCESS Coach, Trainer, Speaker และผู้ก่อตั้ง MAX Potentials
ผู้เขียนหนังสือ “ปลดล็อกความคิดสู่ชีวิตสุดยอดกับนายลูกเกด”

Online Course

Free Resources

ปฏิทิน Courage to Coach

Book a Discovery Call

Courage to Coach เชื่อในการออกแบบที่ตอบโจทย์เฉพาะของลูกค้า จึงยินดีตอบทุกคำถาม
และพูดคุยเพื่อปรับบริการหรือออกแบบใหม่ให้ทุกบริการของเราตอบโจทย์ผู้นำทีมรายบุคคล ทีม และองค์กร

Free Discovery Call