Group & Team Coaching Certification

สำหรับ Coach ที่ต้องการขยายศักยภาพในการทำงานของตนเอง จาก One-on-One Coaching เป็น Group Coaching หรือ Team Coaching เพื่อนำพากลุ่มคนจากจุด A ไปจุด B

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมสำหรับ Coach ที่ต้องการขยายศักยภาพในการทำงานของตนเอง จากการโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) เป็นการโค้ชแบบกลุ่มและการโค้ชแบบทีม (Group & Team Coaching)

.

Group Coaching

การโค้ชกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 15 ท่าน อาจเป็นกลุ่มคนที่สนใจในประเด็นเดียวกัน เช่น กลุ่มคนที่สนใจสำรวจชีวิตและตั้งเป้าหมายชึวิต หรือ กลุ่มผู้บริหารหญิงที่มาพูดคุยกันเรื่องงาน ความสัมพันธ์ และครอบครัว

หรือ อาจเป็นกลุ่มคนในองค์กรเดียวกัน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ใช้พลังของกลุ่ม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างร่วมกัน เช่น ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ไม่เกิน 15 คน มาพูดคุยกันเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมการพูดคุยในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก Collaboration หรือ Employee Engagement โดยมีโค้ชเป็นผู้นำกระบวนการ

ในกระบวนการโค้ชกลุ่มนั้น โค้ชผู้นำกระบวนการจำเป็นต้องมีทักษะ Facilitation หรือ Fa เพิ่มขึ้นจากทักษะและกระบวนการโค้ชที่ใช้ในการโค้ชแบบตัวต่อตัว โค้ชทำหน้าที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่ม สานสัมพันธ์ สร้างกติกาในการพูดคุย เปิดโอกาสให้สมาชิกแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ต่อยอดความคิด สนับสนุนมุมมองที่แตกต่าง ช่วยดึงศักยภาพของแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้รับ แผนงานของแต่ละบุคคล/หน่วยงาน ระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกรับผิดชอบ ลงมือปฏิบัติ และมีการติดตามความคืบหน้า

.

Team Coaching

การโค้ชทีม ใช้ทักษะและกระบวนการคล้ายการโค้ชกลุ่ม 

แตกต่างกันที่ กลุ่มผู้เข้าร่วมมาจากทีมเดียวกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน เช่น ทีม HR ทีม OD หรือ ทีม Sales เพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง เพิ่มความเข้าใจในกันและกัน แบ่งปันข้อมูล ช่วยกันแก้ปัญหาที่ประสบในการทำงาน สร้าง Team Performance

โค้ชที่ทำหน้าที่นำกระบวนการ เพิ่มเติมองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างทีมให้เป็น One Team One Goal การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก สื่อสารพูดคุย ทำงานกับความขัดแย้ง การตั้งเป้าหมายร่วม วางแผน ระบุผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจน สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและทีมเพื่อลงมือทำ และนัดติดตามผล สิ่งสำคัญคือ Outcome ผลลัพธ์ความสำเร็จของทีม

.

เหมาะสำหรับ

จัดอบรมมาแล้วมากกว่า 12 รุ่น

สำหรับ Coach ที่ผ่านการอบรม Coaching ในสถาบันฝึกอบรมมาแล้วอย่างน้อย 60 ชั่วโมง

.

เนื้อหา

เรียนรู้เนื้อหา จากกระบวนการ Group Coaching ดังนี้:

 1. หลักการและกรอบวิธรคิด : Mindset & Principle of a Group Coach or Team Coach
 2. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง One-on-One Coaching, Group Coaching & Team Coaching
 3. ประโยชน์และการนำไปใช้ในองค์กร ตลอดจนการนำเสนอโครงการ
 4. ICF Team Competencies
 5. กระบวนการโค้ชกลุ่มและโค้ขทีม (Process)
 6. The 9C Framework
 7. The 6C Model
 8. ทักษะ Coaching & Facilitation (กว่า 35 Skills)
 9. เครื่องมือที่ใช้ในการทำกระบวนการ (Tools)

.

สิ่งที่คุณได้รับ

 • มีกรอบวิธีคิดในการทำงานกับกลุ่ม
 • เข้าใจ Group Coaching และ Team Coaching Framework และพลังงานกลุ่ม
 • ได้เครื่องมือ เทคนิค Coaching Model & Tools ในการโค้ชกลุ่มแบบ group coaching และ team coaching
 • เข้าใจกว่า 35 ทักษะของ coaching และ learning facilitation
 • เข้าใจปัจจัยสำคัญในการออกแบบกระบวนการกลุ่ม การออกแบบหลักสูตร โปรแกรมด้านการโค้ช
 • ใช้ Coaching ร่วมกับ Facilitation Skills เพื่อทำงานกับกลุ่มคนได้ลึกขึ้น
 • ปรับใช้ทักษะ Group Coaching ในการเป็น Learning Leader เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้
 • ฝึกฝน ลงมือทำจริง รับ feedback เพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด
 • ให้องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิค ต่อยอดจาก One-on-One Coaching ผ่านการตกผลึกจากประสบการณ์จริงในองค์กรกว่า 25 ปี และในฐานะ External Coach & Facilitator กว่า 10 ปี
 • เรียนรู้แบบ intensive workshop ฝึกฝน Coaching Skills เน้นทักษะที่สำคัญ ขยายศักยภาพ และต่อยอดการโค้ชแบบกลุ่ม ลงมือทำจริง ผ่านประสบการณ์ตรง และรับ Positive Feedback ทุกคน

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

Option 1: Online 20 ชั่วโมง

.

Option 2: Online & Face-to-Face

 • เรียน Online ล่วงหน้า เพื่อทบทวน เชื่อมโยง เตรียมความเข้าใจ
 • Face-to-face 3 วัน
 • ฝึกฝนด้วยตนเองในสถานการณ์จริง ในที่ทำงานของตน เรียนองค์ความรู้ advanced skills ต่อเนื่อง สนับสนุนการฝึกฝน ตอบคำถาม ผ่านไลน์กลุ่ม

.

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

.

.

Testimonials

Website: https://www.couragetocoach.net/our…/what-clients-are-saying/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/CouragetoCoach/photos/?tab=album&album_id=920745554739486
Youtube: https://www.youtube.com/playlist…

.

สนใจติดต่อ
โค้ชทิพ โทร 0861656993
Official Line: @CouragetoCoach
Facebook: Courage to Coach

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Group & Team Coaching Certification”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *