บทความในหมวดหมู่

01 Facilitative Coaching for Team Leader

ดูทั้งหมด

Courage to Coach … เราออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

งาน Courage to Coach เป็นงาน project ทำ 4-6 เดือน บางโครงการ อยู่กัน 9 เดือน บางองค์กร ทำงานกันเป็นปีที่ 3 แล้ว การออกแบบและจัดกระบวนการเรีย […]

Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

Team Facilitation เมื่อผู้นำทีมสร้างการพูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วมด้วย 6C Model – case study

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงานในบทบาทต่างๆ ของผู้นำทั้ง leading, mentoring, supporting, coaching และ facilitation 

Facilitation from Your Heart

โปรแกรม Train-the-Facilitator ที่ถ่ายทอดหมดเปลือกจากประสบการณ์ทำงานในองค์กร 25 ปี และประสบการณ์ในวงการ Facilitation และ Coaching อีก 12 ปี ถ […]

ก่อนโค้ชหรือฟา…เข้าใจมนุษย์

เมื่อสิบปีที่แล้ว เรียน Coaching กับค่ายฝรั่ง ตาม ICF Competency ช่วงนั้นภาษาก็ไม่แข็งแรง แถมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโลกภายใน หรือ Inner World […]

การโค้ช (Coaching) คืออะไร?

การโค้ช (COACHING) กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง ที่โค้ช (Coach) ช่วยให้ผู้รับการโค้ช (Coachee) ค้นพบศักยภาพในตนเอง และนำขึ้นมาใช้เพื่อพบคำ […]

บทความในหมวดหมู่

02 Team Coaching

ดูทั้งหมด

ถึงเวลาหรือยังที่จะขอรับรองการโค้ชทีม Advanced Certification in Team Coaching?

หากคุณเป็นโค้ชมืออาชีพ! หากคุณทำ team coaching ในองค์กร! หากคุณเป็นโค้ชที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง! . Trend ของทั่วโลกที่กำลังมาแรงคือ team co […]

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

การโค้ชทีม Team Coaching by Courage to Coach

การโค้ชทีม (Team Coaching) เขียนโดยโค้ชอ้อม, ACTC

How Group and Team Coaching can expand your coaching practice from one to many by Courage to Coach

How Group and Team Coaching can expand your coaching practice from one to many

Team Coaching: การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ

การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ทำอย่างไรได้บ้าง?

Team Coaching: case study on team conflict สร้างทีมแบบ One Tean One Goal

The Challenges: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? […]

Team Coaching for Change โค้ชทีม HR เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง

Team Coaching โค้ชทีม HR เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย HR ก้าวสู่ HRBP พาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง

บทความในหมวดหมู่

03 Team Facilitation

ดูทั้งหมด

Facilitation from Your Heart

โปรแกรม Train-the-Facilitator ที่ถ่ายทอดหมดเปลือกจากประสบการณ์ทำงานในองค์กร 25 ปี และประสบการณ์ในวงการ Facilitation และ Coaching อีก 12 ปี ถ […]

Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation คือการพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ . ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อห […]

ความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยในองค์กร คุณสร้างเองได้!

โชคดีมากที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรมาหลากหลาย ได้เห็นผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี มีอะไรก็มาคุยกันได้ ที่ทำงานแบบนี้ ใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย ทำงานแล้วมีความสุข เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ตื่นเช้ามา ก็รีบลุกขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน พี่ น้อง

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร

Team Facilitation คืออะไร?

การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Facilitate Learning) เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้

บทความในหมวดหมู่

04 Case Studies

ดูทั้งหมด

Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

Team Facilitation เมื่อผู้นำทีมสร้างการพูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วมด้วย 6C Model – case study

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงานในบทบาทต่างๆ ของผู้นำทั้ง leading, mentoring, supporting, coaching และ facilitation 

The 6C Model for Leader as Facilitator

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงาน Coaching และ Facilitation ของ Courage to Coach  เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกระบวนการ เป็นหัวใจของการจัดกร […]

Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation คือการพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

เมื่อผู้นำทีมต้องการสร้าง One Team One Goal ในช่วง New Normal

ประเด็นในการโค้ช โค้ชผู้บริหารหนึ่งชั่วโมง เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ชที่โค้ชชีนำมา ซึ่งในครั้งนี้มีโประเด็นที่น่าสนใจ คือ ̶ […]

Team Coaching: case study on team conflict สร้างทีมแบบ One Tean One Goal

The Challenges: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? […]

บทความในหมวดหมู่

05 Coaching Profession | Coaching Business

ดูทั้งหมด

Courage to Coach … เราออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

งาน Courage to Coach เป็นงาน project ทำ 4-6 เดือน บางโครงการ อยู่กัน 9 เดือน บางองค์กร ทำงานกันเป็นปีที่ 3 แล้ว การออกแบบและจัดกระบวนการเรีย […]

ต่ออายุ ICF – อีกรอบกับ PCC

บันทึกเดือนกรกฏาคม เดือนที่ทบทวนตนเอง รวบรวมข้อมูลและตัดสินใจต่ออายุ PCC . การเดินทางบนสายโค้ชและฟา ฝึกฝน coaching & facilitation เริ่มต […]

การโค้ช (Coaching) คืออะไร?

การโค้ช (COACHING) กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง ที่โค้ช (Coach) ช่วยให้ผู้รับการโค้ช (Coachee) ค้นพบศักยภาพในตนเอง และนำขึ้นมาใช้เพื่อพบคำ […]

ทักษะการโค้ช (Coaching Skills)

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของหัวหน้างานและผู้นำที่เชื่อว่า “คนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็น” จึงใช้การโค้ชเพื่อชี้ให […]

The 6C Model for Leader as Facilitator

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงาน Coaching และ Facilitation ของ Courage to Coach  เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกระบวนการ เป็นหัวใจของการจัดกร […]

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader

เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา! ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข […]

บทความในหมวดหมู่

06 Life Mastery Academy | Self-Leadership

ดูทั้งหมด

Life Mastery ศิลปะการเข้าใจ ออกแบบ และนำชีวิต

รู้อะไรไม่เท่า รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ เรียนรู้ พัฒนา ปรับเปลี่ยน นำชีวิตตัวเองสู่ความสำเร็จและความสุขในแบบอขงเราเอง

การโค้ชเพื่อความสุข (Coaching for Happiness)

“เหมือนเราหลุดออกจากดักแด้มาเป็นผีเสื้อ เป็นผีเสื้อที่บินสูง บินสวย หน้าที่ของเราต่อจากนั้น คือผสมเกสร เราได้ผลิตคน ปั้นคน ออกไปช่วยคน […]

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach เรื่องโดย วันดี สันติวุฒิเมธี 11 Feb 2019 . ชีวิตทุกคนล้วนต้องการก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ แต่เรามัก […]

Life Coaching: ตามหาความสุข ตอน 1

(1) เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็ก…เป็นสุขทุกวัน เรา “สุข” ง่ายมาก ตา ยาย แม่ พูดด้วย ก็ยิ้ม กินอิ่ม นอนหลับ คนกอด คุยกัน ก็สุข […]

Life Mastery: ตั้งเป้าหมายให้มีพลัง ทั้งสำเร็จและเป็นสุข

เป้าหมายที่มีพลัง คือ เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งภายนอก เช่น ร่างกาย งาน เงิน และเชื่อมโยงกับชีวิตภายใน เช่น ความรัก ความสุข อิสระ สงบ […]

Life Mastery Academy 2021

ปี 2021 ผ่านไป 12 วันแล้วจ้า ตั้งเป้าหมายชีวิตกันหรือยังเอ่ย . . ถ้าตั้งเป้าหมายแล้ว เป้าหมายภายนอกตัว ครอบคลุม 4 ด้านนี้หรือยัง . ชีวิตส่วน […]