Facilitation from Your Heart: มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร

Posted Posted in 01 Facilitative Coaching, 02 Team Leader, 04 Facilitation

Facilitation from Your Heart เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9 เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร   เริ […]

Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

Posted Posted in 01 Facilitative Coaching, 02 Team Leader, 04 Facilitation

9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง… ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แ […]

ฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

Posted Posted in 01 Facilitative Coaching, 02 Team Leader, 04 Facilitation

ฟา … กระบวนการที่นำพาให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ . ตัวฟา … อาจมีความรู้ในเนื้อหา หรืออาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อห […]

ความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยในองค์กร คุณสร้างเองได้!

Posted Posted in 01 Facilitative Coaching, 04 Facilitation

โชคดีมากที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรมาหลากหลาย ได้เห็นผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี มีอะไรก็มาคุยกันได้ ที่ทำงานแบบนี้ ใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย ทำงานแล้วมีความสุข เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ตื่นเช้ามา ก็รีบลุกขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน พี่ น้อง