Home > Blog > 03 Team Facilitation

Team Facilitation คืออะไร?

Team Facilitation

คือ การสร้างพื้นที่สนทนา พูดคุย เรียนรู้ในทีม เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ปลอกภัย เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะของกลุ่มหรือทีมงาน เราสร้างพื้นที่พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม คนที่ทำงานออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน อาจเรียกว่า ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) หรือ อาจเรียกว่า วิทยากรกระบวนการ หรือ ฟา (Facilitator หรือ Fa)

 

ฟา คือคนทีี่เข้าใจชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ เลือกเทคนิค วิธีการรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ โดยเลือกสรรให้สอดคล้อง ตอบโจทย์ของกลุ่ม ทีม และองค์กร นำกระบวนการ คอยตรวจสอบสนามพลัง สร้างบรรยากาศ สร้างความเป็นมิตร เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ฟา ไม่ใช่แค่ผู้ประสานงาน แต่เป็นทั้งวิทยากรกระบวนการ ผู้ประสานงาน ผู้คอยสังเกต กระตุ้น และจูงใจผู้เรียน ให้ลงมือปฏิบัติ ฝึกให้คิด สังเกตความรู้สึก เกิดการตัดสินใจ และลงมือทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเอง โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า พฤติกรรมของบุคคล มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่บุคคลนั้นเชื่อ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด

 

หลักการสำคัญที่ฟา หรือผู้นำกระบวนการ พึงยึดถือและดำรงตนตลอดเวลา คือ

  1. ทุกมุมมองถูกต้อง ตามทัศนะ มุมมอง ความคิด วิธีการมองโลกของบุคคลนั้น
  2. สิ่งใดที่เราโฟกัส สิ่งนั้นจะขยายใหญ่
  3. การเดินทางมีความสำคัญเท่า ๆ กับผลลัพธ์
  4. ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้าเต็มร้อย
  5. ยิ่งพื้นที่ปลอดภัย คนยิ่งกล้าลงลึก ทำงานภายในกับตัวเอง

.

…………………..

สนใจฝึกฝนตนเองเป็นผู้นำทีมแบบฟา ลงมือได้เลยค่ะ

.

ดูข้อมูล Facilitation From Your Heart ฟาด้วยหัวใจ

Team Facilitation สำหรับผู้นำทีม โค้ช นักจัดกระบวนการ HR/OD อบรมและฝึกฝนแนวทางสร้างพื้นที่พูดคุยในทีม – Courage to Coach

.
.
.
เหมาะสำหรับ..
.
.
testimonials รุ่น 7
1. คุณวัน
.
2. คุณหมอเส
.
3. คุณกาว
.
4. คุณแอน
.
.
บรรยากาศการเรียนรู้ รุ่น 7
23-24 Nov’19
.
21-22 Dec’19

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

แชร์หน้านี้