ถึงเวลาหรือยังที่จะขอรับรองการโค้ชทีม Advanced Certification in Team Coaching?

หากคุณเป็นโค้ชมืออาชีพ! หากคุณทำ team coaching ในองค์กร! หากคุณเป็นโค้ชที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง! . Trend ของทั่วโลกที่กำลังมาแรงคือ team co […]

Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

Team Facilitation เมื่อผู้นำทีมสร้างการพูดคุย สนทนา ประชุมอย่างมีส่วนร่วมด้วย 6C Model – case study

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงานในบทบาทต่างๆ ของผู้นำทั้ง leading, mentoring, supporting, coaching และ facilitation 

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 6 วิถีชีวิต Professional Life Coach

4 ปี ที่ใช้เวลาเรียนรู้ ทบทวนชีวิต จนออกมาเป็นหนังสือเล่มแรก บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง คำถามสุดท้าย คือ ฉันจะไปไหน? การที่ฉ […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?

เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง… ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจ […]

เมื่อผู้นำทีมต้องการสร้าง One Team One Goal ในช่วง New Normal

ประเด็นในการโค้ช โค้ชผู้บริหารหนึ่งชั่วโมง เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ชที่โค้ชชีนำมา ซึ่งในครั้งนี้มีโประเด็นที่น่าสนใจ คือ &#822 […]

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและควา […]