ถนนแห่งความสุขของ Life Coach

Posted Posted in Life Mastery

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach เรื่องโดย วันดี สันติวุฒิเมธี 11 Feb 2019 . ชีวิตทุกคนล้วนต้องการก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ แต่เรามัก […]

Life Mastery: งเป้าหมายให้มีพลัง ทั้งสำเร็จและเป็นสุข

Posted Posted in Life Mastery

เป้าหมายที่มีพลัง คือ เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งภายนอก เช่น ร่างกาย งาน เงิน และเชื่อมโยงกับชีวิตภายใน เช่น ความรัก ความสุข อิสระ สงบ […]

Explore Your Life 04: Spiritual Lifeชีวิต งาน และเงิน

Posted Posted in Life Mastery

หลายคน มีชีวิตเพื่อ… ทำงาน หาเงิน หาความสำเร็จ ใช้ศักยภาพที่มีในตน เป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น . . หลายคน ออกแบบชีวิตเป็น&#8 […]

Life Coach Series: มีชีวิตที่ดีกันเถอะ!

Posted Posted in Life Mastery

เกิดมาครั้งหนึ่ง… ได้เข้าใจตัวเอง ได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเอง . . เพียง กล้า… ตั้งเป้าหมาย ออกแบบ ลงมือทำ รับผิดชอบผลลัพธ์ ป […]

Explore Your Life 03 Spiritual Life

Posted Posted in Life Mastery

Spiritual Life ชีวิตภายใน หรือ โลกภายใน เป็นเส้นทางเดินส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันไป   บางคนพัฒนาโลกภายในด้วยการฝึกอบรมศาสตร์แ […]

Explore Your Life 01 Health & Fitness

Posted Posted in Life Mastery

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันทำงานประจำในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งของไทย งานที่ทำเป็นงาน IT เราทำงานเป็นโครงการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบใหญ่ หน […]

แต่งงานด้วยความรัก ครองคู่ด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นตรงไหน? เริ่มยังงัย?

Posted Posted in Life Mastery

เมื่อเรารักใครซักคนมากพอ เราตัดสินใจ แน่วแน่ ขอครองคู่กับคนนี้ เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อีกบทหนึ่งของชีวิต… กำลังเริ่มต้น   แต่ละค […]