Life Mastery ศิลปะการเข้าใจ ออกแบบ และนำชีวิต

Posted Posted in Life Mastery

รู้อะไรไม่เท่า รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ เรียนรู้ พัฒนา ปรับเปลี่ยน นำชีวิตตัวเองสู่ความสำเร็จและความสุขในแบบอขงเราเอง

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach

Posted Posted in Life Mastery

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach เรื่องโดย วันดี สันติวุฒิเมธี 11 Feb 2019 . ชีวิตทุกคนล้วนต้องการก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ แต่เรามัก […]

Life Mastery: งเป้าหมายให้มีพลัง ทั้งสำเร็จและเป็นสุข

Posted Posted in Life Mastery

เป้าหมายที่มีพลัง คือ เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งภายนอก เช่น ร่างกาย งาน เงิน และเชื่อมโยงกับชีวิตภายใน เช่น ความรัก ความสุข อิสระ สงบ […]

Explore Your Life 04: Spiritual Lifeชีวิต งาน และเงิน

Posted Posted in Life Mastery

หลายคน มีชีวิตเพื่อ… ทำงาน หาเงิน หาความสำเร็จ ใช้ศักยภาพที่มีในตน เป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น . . หลายคน ออกแบบชีวิตเป็น&#8 […]

Life Coach Series: มีชีวิตที่ดีกันเถอะ!

Posted Posted in Life Mastery

เกิดมาครั้งหนึ่ง… ได้เข้าใจตัวเอง ได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเอง . . เพียง กล้า… ตั้งเป้าหมาย ออกแบบ ลงมือทำ รับผิดชอบผลลัพธ์ ป […]

Explore Your Life 03 Spiritual Life

Posted Posted in Life Mastery

Spiritual Life ชีวิตภายใน หรือ โลกภายใน เป็นเส้นทางเดินส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันไป   บางคนพัฒนาโลกภายในด้วยการฝึกอบรมศาสตร์แ […]

Explore Your Life 01 Health & Fitness

Posted Posted in Life Mastery

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันทำงานประจำในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งของไทย งานที่ทำเป็นงาน IT เราทำงานเป็นโครงการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบใหญ่ หน […]