Life Mastery ศิลปะการเข้าใจ ออกแบบ และนำชีวิต

รู้อะไรไม่เท่า รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ เรียนรู้ พัฒนา ปรับเปลี่ยน นำชีวิตตัวเองสู่ความสำเร็จและความสุขในแบบอขงเราเอง

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach

ถนนแห่งความสุขของ Life Coach เรื่องโดย วันดี สันติวุฒิเมธี 11 Feb 2019 . ชีวิตทุกคนล้วนต้องการก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ แต่เรามัก […]

Life Mastery: ตั้งเป้าหมายให้มีพลัง ทั้งสำเร็จและเป็นสุข

เป้าหมายที่มีพลัง คือ เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งภายนอก เช่น ร่างกาย งาน เงิน และเชื่อมโยงกับชีวิตภายใน เช่น ความรัก ความสุข อิสระ สงบ […]

Explore Your Life 04: Spiritual Lifeชีวิต งาน และเงิน

หลายคน มีชีวิตเพื่อ… ทำงาน หาเงิน หาความสำเร็จ ใช้ศักยภาพที่มีในตน เป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น . . หลายคน ออกแบบชีวิตเป็น&#8 […]

Life Coach Series: มีชีวิตที่ดีกันเถอะ!

เกิดมาครั้งหนึ่ง… ได้เข้าใจตัวเอง ได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเอง . . เพียง กล้า… ตั้งเป้าหมาย ออกแบบ ลงมือทำ รับผิดชอบผลลัพธ์ ป […]

เชื่อมั้ยว่า.. เราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ง่าย และงดงาม ในแบบของเราเอง?

ความคิด หลายครั้งที่เราคิดว่าความสุขจะอยู่กับเราตลอดไป และ หลายครั้งที่เราคิดว่าโลกไม่ยุติธรรม ทำไมเราต้องเจอเรื่องแย่ๆ   เรียนรู้ เมื่ […]

Life Mastery Academy ตกผลึก 3E จากชีวิตจริงของโค้ชอ้อม

Life Mastery เป็นประสบการณ์เรียนรู้จากชีวิต ที่กลายเป็นกระบวนการที่ส่งต่อ ถ่ายทอดรูปแบบ แบ่งปันสู่คนอื่น ให้ทำซ้ำได้ เรียกว่า 3E model

Explore Your Life 03 Spiritual Life

Spiritual Life ชีวิตภายใน หรือ โลกภายใน เป็นเส้นทางเดินส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันไป   บางคนพัฒนาโลกภายในด้วยการฝึกอบรมศาสตร์แ […]

Explore Your Life 01 Health & Fitness

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันทำงานประจำในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งของไทย งานที่ทำเป็นงาน IT เราทำงานเป็นโครงการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบใหญ่ หน […]