Home > Blog > 06 Life Mastery Academy | Self-Leadership

Life Mastery Academy ตกผลึก 3E จากชีวิตจริงของโค้ชอ้อม

โค้ชอ้อมเล่าเรื่องราวของ Life Mastery ผ่านการเดินทางชีวิต ตัวละครคือ มนุษย์ตัวเล็กๆ คนนึง ที่ทำตามกระแส ใช้ชีวิตกับงาน มุ่งผลลัพธ์ มุ่งงานสูง จนลืมชีวิต ความรัก และความสุขง่ายๆ หลงระเริงกว่า 25 ปี วิ่งตามฝันจนเหน็ดเหนื่อย ความสุขเหือดแห้ง ความสัมพันธ์จืดจาง ร่างกายเจ็บป่วย อารมณ์เศร้า ทุกข์ ร้อนรุ่มภายใน จิตวิญญาณเรียกร้องให้ออกค้นหาว่าเกิดมาเพื่ออะไร?

มนุษย์ตัวจ้อยจึงลาออกจากงานประจำ ค้นหาความหมายของชีวิต ผ่านการร่ำเรียนจิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล ออกเดินทางบนวิถีโค้ชและฟา จวบจนปีที่ 11 จึงตกผลึกจากประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ทั้งหมดที่มีในเนื้อในตัว ผสมผสานเป็นศาสตร์และศิลปะในการออกแบบและดำรงชีวิตในแบบของตัวเอง

มนุษย์ธรรมดาคนนี้ ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน แม้จะเล่าทางออนไลน์ แต่ทว่า  2 ชั่วโมง กลับรู้สึกปิติ อิ่มเอมใจ รู้สึกราวกับว่า เธอคือ ลูกนกที่โผบินอกจากรัง ได้กลับมาเล่าเรื่องราว… การเผชิญโลกภายนอก.. ให้คนที่บ้านฟัง

 

♥️ Life Mastery ♥️

คือ ประสบการณ์เรียนรู้จากชีวิต ที่กลายเป็นกระบวนการที่ส่งต่อ ถ่ายทอดรูปแบบ แบ่งปันสู่คนอื่น ให้ทำซ้ำได้ เรียกว่า “3E model”

Explore

รับรู้ เข้าใจตนเองว่า..

 • ฉันคือใคร
 • ฉันอยู่จุดไหนของชีวิต
 • ฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งใด
 • ฉันให้คุณค่าแก่อะไรบ้าง

ทำงานกับตัวเอง แกะกล่องของขวัญแห่งชีวิต ทำงานกับโลกภายใน… ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว ความคาดหวัง Shadow ที่เราเก็บงำ ลำดับคุณค่า สิ่งสำคัญในชีวิต และดึงคุณสมบัติที่ดีในตัวเองออกมาใช้ในการเดินทาง

 

Envision

 • Positive State
 • มองอนาคต
 • ออกแบบชีวิต
 • เขียน Life Visioning

.

Embrace

 • ตั้งเป้าหมาย วางแผน
 • ลงมือทำ สร้างนิสัยใหม่ ออกเดินทางชีวิตตาม Life Visioning ทุกวัน
 • เพราะ มนุษย์ธรรมดาก็ออกแบบและนำชีวิตตนเองได้

 

ขอบคุณสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ภูมิ อาจารย์ฝน และผู้เข้าร่วมทุกคนที่มาพบเจอกัน

30 ก.ค. 2563

———————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

Founder, Courage to Coach, Team Coach, Leadership Coach & Facilitative Coach

………..

Courage to Coach

ผู้ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#CoachAom #CouragetoCoach 
#LifeMastery #LifeVisioning
#ชีวิตที่ใช่

แชร์หน้านี้