Life Mastery

Life Mastery 3E Model

กลับบ้านพร้อม Life Mastery

(1)

30 ก.ค. 2563

ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่าเรื่องราวของ Life Mastery ผ่านการเดินทางชีวิต

 

(2)

ตัวละครคือ มนุษย์ตัวเล็กๆ คนนึง ที่ทำตามกระแส ใช้ชีวิตกับงาน มุ่งผลลัพธ์ มุ่งงานสูง จนลืมชีวิต ความรัก และความสุขง่ายๆ

หลงระเริงกว่า 25 ปี วิ่งตามฝันจนเหน็ดเหนื่อย ความสุขเหือดแห้ง ความสัมพันธ์จืดจาง ร่างกายเจ็บป่วย อารมณ์เศร้า ทุกข์ ร้อนรุ่มภายใน จิตวิญญาณเรียกร้องให้ออกค้นหาว่าเกิดมาเพื่ออะไร

มนุษย์ตัวจ้อย จึงลาออกจากงานประจำ ค้นหาความหมายของชีวิต ผ่านการร่ำเรียนจิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล

ออกเดินทางบนวิถีโค้ชและฟา จวบจนปีที่ 11 จึงตกผลึกจากประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ทั้งหมดที่มีในเนื้อในตัว

ผสมผสานเป็นศาสตร์และศิลปะในการออกแบบและดำรงชีวิตในแบบของตัวเอง

 

(3)

มนุษย์ธรรมดาคนนี้ ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน แม้จะเล่าทางออนไลน์

แต่ทว่า  2 ชั่วโมง กลับรู้สึกปิติ อิ่มเอมใจ

รู้สึกราวกับว่า เธอคือ ลูกนกที่โผบินอกจากรัง ได้กลับมาเล่าเรื่องราว… การเผชิญโลกภายนอก.. ให้คนที่บ้านฟัง

 

(4)

♥️Life Mastery

คือ ประสบการณ์เรียนรู้จากชีวิต

กลายเป็นกระบวนการที่ส่งต่อ ถ่ายทอดรูปแบบ แบ่งปันสู่คนอื่น ให้ทำซ้ำได้

เรียกว่า “3E model”

.

#Explore

รับรู้ เข้าใจตนเองว่า..

ฉันคือใคร

ฉันอยู่จุดไหนของชีวิต

ฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งใด

ฉันให้คุณค่าแก่อะไรบ้าง

 

ทำงานกับตัวเอง แกะกล่องของขวัญแห่งชีวิต

ทำงานกับโลกภายใน… ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว ความคาดหวัง Shadow ที่เราเก็บงำ

ลำดับคุณค่า สิ่งสำคัญในชีวิต และดึงคุณสมบัติที่ดีในตัวเองออกมาใช้ในการเดินทาง

 

#Envision

Positive State

มองอนาคต

ออกแบบชีวิต

เขียน Life Visioning

.

#Embrace

ตั้งเป้าหมาย วางแผน

ลงมือทำ สร้างนิสัยใหม่ ออกเดินทางชีวิตตาม Life Visioning ทุกวัน

เพราะ มนุษย์ธรรมดาก็ออกแบบและนำชีวิตตนเองได้

 

ขอบคุณสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณอาจารย์ภูมิ อาจารย์ฝน

ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนที่มาพบเจอกัน

 

30 ก.ค. 2563

——————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

#CoachAom #CouragetoCoach
#LifeMastery #LifeVisioning
#ชีวิตที่ใช่

อ่านเพิ่มเติม

The Butterfly Model
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โค้ชอ้อมได้พบว่า Coaching และ Facilitation มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง สนับสนุน เสริมกันและกันดั่งปีก 2 ปีกของผีเสื้อ
Explore Your Life 01 Health & Fitness
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันทำงานประจำในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งของไทย งานที่ทำเป็นงาน IT เราทำงานเป็นโครงการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบใหญ่ หน้าที่ของ Project Manager คือการทำงานตั้งแต่ต้นจนปิดโครงการ   เริ่มตั้งแต่ออกไปหาลูกค้า ไป...
ความรัก ความสัมพันธ์ Love & Relationship สำคัญไฉน?
สิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่ในท้องแม่ คือ ความเชื่อมโยง หรือ Connection แล้วเราก็เกิดมาพร้อมกับความรัก การฟูมฟักจากแม่   หลายชีวิตโชคดี มีความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง พ่อ แม่ เติบโตมาอย่างคนที่เต็ม อิ่ม สุขจากภายใน ล้นเหลือ ...