Explore Your Life 04: Spiritual Lifeชีวิต งาน และเงิน

หลายคน มีชีวิตเพื่อ… ทำงาน หาเงิน หาความสำเร็จ ใช้ศักยภาพที่มีในตน เป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น . . หลายคน ออกแบบชีวิตเป็น&#8 […]

เคล็ดลับในการออกแบบชีวิตที่ใช่

ในฐานะโค้ชคนหนึ่ง ได้เห็นว่าเวลาโค้ชคนอื่น มักให้เวลาพาคนลงลึก รอบด้าน ทว่าเวลาทำงานกับตัวเอง ไม่ได้พาลงไปเช่นนั้น แรกๆ ก็ไม่ได้คิดอะไร พอ C […]