เมื่อผู้นำทีมต้องการสร้าง One Team One Goal ในช่วง New Normal

ประเด็นในการโค้ช โค้ชผู้บริหารหนึ่งชั่วโมง เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ชที่โค้ชชีนำมา ซึ่งในครั้งนี้มีโประเด็นที่น่าสนใจ คือ &#822 […]