Explore Your Life 03 Spiritual Life

Posted Posted in Life Mastery

Spiritual Life ชีวิตภายใน หรือ โลกภายใน เป็นเส้นทางเดินส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันไป   บางคนพัฒนาโลกภายในด้วยการฝึกอบรมศาสตร์แ […]

Explore Your Life 01 Health & Fitness

Posted Posted in Life Mastery

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันทำงานประจำในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งของไทย งานที่ทำเป็นงาน IT เราทำงานเป็นโครงการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบใหญ่ หน […]

แต่งงานด้วยความรัก ครองคู่ด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นตรงไหน? เริ่มยังงัย?

Posted Posted in Life Mastery

เมื่อเรารักใครซักคนมากพอ เราตัดสินใจ แน่วแน่ ขอครองคู่กับคนนี้ เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อีกบทหนึ่งของชีวิต… กำลังเริ่มต้น   แต่ละค […]

New Gen สำเร็จวิชา เรียนรู้ชีวิต ออกเดินให้ตรงทาง

Posted Posted in Life Mastery

(Why) ในห้องเรียน Life Mastery น้องน้อยสุด เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย เป็น New Gen เริ่มต้นชีวิตทำงาน การก้าวกระโดดออกจาก comfort zone เข้าสู่พื้ […]

คำถามแห่งชีวิต กับ ครูภายใน

Posted Posted in Life Mastery

อยากเป็นลูกที่ดี ให้ถูกใจพ่อแม่ ต้องทำยังงัย? อยากเป็นแม่ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง? อยากเป็นเมียที่ดี ควรเพิ่ม หรือลดอะไรในตัวเอง? ครูที่ดี ควรทำต […]

คุณใช้ชีวิตในแบบที่พอใจ สุข สำเร็จในแบบของตัวเองแล้ว ใช่หรือไม่?

Posted Posted in Life Mastery

❓เคยมั้ย? อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Self-help, Self-development มากมาย เข้าอบรม สัมมนามามากมาย เรียนเยอะ ปรึกษาคนอื่น จ้างโค้ช แต่ชีวิตเหมือนเดิม […]

Life Visioning ออกแบบชีวิตชัด ออกเดินตรงทาง

Posted Posted in Life Mastery

คุณเชื่อมั้ยว่า ชีวิตออกแบบได้?
หลายคนเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขทุกวัน เพราะมีแผนที่เดินทาง และ Life Visioning คือ แผนที่สำหรับการเดินทางของชีวิต