Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader

เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา! ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข […]

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 6 วิถีชีวิต Professional Life Coach

4 ปี ที่ใช้เวลาเรียนรู้ ทบทวนชีวิต จนออกมาเป็นหนังสือเล่มแรก บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง คำถามสุดท้าย คือ ฉันจะไปไหน? การที่ฉ […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?

เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง… ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจ […]

Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation คือการพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและควา […]

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Facilitative Coaching การก้าวเดินบนวิถีชีวิตแบบโค้ช หรือ ฟา เป็นการเดินทางบนวิถีแห่งการฝึกฝน บ่มเพาะตนเองภายในอย่างต่อเนื่อง

ความรัก ความสัมพันธ์ การพูดคุยในองค์กร คุณสร้างเองได้!

โชคดีมากที่ได้เข้าไปทำงานในองค์กรมาหลากหลาย ได้เห็นผู้บริหาร พนักงานที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี มีอะไรก็มาคุยกันได้ ที่ทำงานแบบนี้ ใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย ทำงานแล้วมีความสุข เหมือนอยู่บ้านหลังที่สอง ตื่นเช้ามา ก็รีบลุกขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน พี่ น้อง