Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader – a corporate case study

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader

เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา! ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?

เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง… ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจ […]

Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation คือการพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง… ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แ […]

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Facilitative Coaching การก้าวเดินบนวิถีชีวิตแบบโค้ช หรือ ฟา เป็นการเดินทางบนวิถีแห่งการฝึกฝน บ่มเพาะตนเองภายในอย่างต่อเนื่อง

Facilitation with Heart: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร