Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 03 Team Facilitation, 04 Case Studies

Team Facilitation พัฒนาตนบนวิถี Facilitator เพื่อพัฒนาคนและทีม | ฟาด้วยหัวใจ – Facilitation from Your Heart

Team Facilitation

คือ การพัฒนาตน เพื่อสร้างพื้นที่พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ฟาด้วยหัวใจ คือที่มาของ Facilitation from Your Heart

.

เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9 เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร เริ่มต้นจากการมองชีวิตในแบบ Coach และ Fa มองชีวิตว่า.. มีโลกภายนอกและโลกภายใน

     โลกภายนอก คือ ผลลัพธ์ในชีวิต พฤติกรรม การกระทำ คำพูด

      โลกภายใน คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเรา เช่น ความรู้สึก ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว คุณค่า และคุณสมบัติที่ดี

เพราะ….โลกภายนอก เป็นกระจกสะท้อนถึงโลกภายใน

.

ดังนั้น Facilitator ก่อนที่เราจะไป Fa ชีวิต หรือ กลุ่มใดๆ เริ่มต้นจากการทำงานกับตัวเองก่อน กลับมาดูแล ฝึกฝน เรื่องโลกภายนอก และโลกภายในกับตนเอง เพราะเราทำงาน ตามโลกภายใน เราถ่ายทอดในสิ่งที่เราเป็น ฝึกตน จึงเป็นเรื่องสำคัญ Mindset หลักความเชื่อ Principle ต่างๆ ดำรงตนบนวิถีฟา ทำให้เห็น เป็นให้ดู คือฝึกฝนในชีวิต จากเรื่องพัฒนาตนเองบนวิถีฟา เราจะใช้สิ่งที่เราเชื่อ ชอบ ใช้ในชีวิต เป็นเครื่องมือในการทำงานของเรา

.
การฟา การเป็นผู้นำแบบฟาอย่างไร
เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่
การพัฒนาคน …มองอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาทีม … มองจุดสำคัญตรงไหน ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาองค์กร …. มองขอบเขตที่กว้างขึ้น ทำอะไรได้บ้าง
สิ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนตนเองบนวิถีฟา ผ่านการ…
.
✅ เรียนรู้สิ่งใหม่ ศัพท์แสง คำพูด เรื่องราวใหม่ๆ
✅ ต่อยอดจากการเรียนรู้ Coaching mindset & skills ที่ผ่านมา
✅ เข้าใจเรื่องคน ทีม และองค์กรมากขึ้น
✅ มองภาพพัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร อย่างเชื่อมโยงมากขึ้น
✅ รู้ว่าเรารู้อะไร
✅ รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร

.

22 กันยายน 2563

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

แชร์หน้านี้