Life Mastery Academy ตกผลึก 3E จากชีวิตจริงของโค้ชอ้อม

Life Mastery เป็นประสบการณ์เรียนรู้จากชีวิต ที่กลายเป็นกระบวนการที่ส่งต่อ ถ่ายทอดรูปแบบ แบ่งปันสู่คนอื่น ให้ทำซ้ำได้ เรียกว่า 3E model

Explore Your Life 01 Health & Fitness

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันทำงานประจำในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งของไทย งานที่ทำเป็นงาน IT เราทำงานเป็นโครงการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบใหญ่ หน […]

แต่งงานด้วยความรัก ครองคู่ด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นตรงไหน? เริ่มยังงัย?

เมื่อเรารักใครซักคนมากพอ เราตัดสินใจ แน่วแน่ ขอครองคู่กับคนนี้ เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อีกบทหนึ่งของชีวิต… กำลังเริ่มต้น   แต่ละค […]

New Gen สำเร็จวิชา เรียนรู้ชีวิต ออกเดินให้ตรงทาง

(Why) ในห้องเรียน Life Mastery น้องน้อยสุด เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย เป็น New Gen เริ่มต้นชีวิตทำงาน การก้าวกระโดดออกจาก comfort zone เข้าสู่พื้ […]

คำถามแห่งชีวิต กับ ครูภายใน

อยากเป็นลูกที่ดี ให้ถูกใจพ่อแม่ ต้องทำยังงัย? อยากเป็นแม่ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง? อยากเป็นเมียที่ดี ควรเพิ่ม หรือลดอะไรในตัวเอง? ครูที่ดี ควรทำต […]

LivingWise เพราะว่า… ชีวิตเป็นของเรา

ไม่ว่าคุณกำลังเดินทางในช่วงวัยไหนของชีวิต เป็นลูก เป็นวัยรุ่นในโรงเรียน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นคนทำงาน เป็นคนรัก เป็นพ่อ แม่ ตอนนี้อายุ […]