บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader

เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา! ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข […]

เมื่อผู้นำทีมต้องการสร้าง One Team One Goal ในช่วง New Normal

ประเด็นในการโค้ช โค้ชผู้บริหารหนึ่งชั่วโมง เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ชที่โค้ชชีนำมา ซึ่งในครั้งนี้มีโประเด็นที่น่าสนใจ คือ &#822 […]

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs

Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและควา […]