บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?

เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง… ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจ […]

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

Facilitative Coaching การก้าวเดินบนวิถีชีวิตแบบโค้ช หรือ ฟา เป็นการเดินทางบนวิถีแห่งการฝึกฝน บ่มเพาะตนเองภายในอย่างต่อเนื่อง