Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader

Posted Posted in Coaching in Corporate

กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs

ต่ออายุ ICF – อีกรอบกับ PCC

Posted Posted in Advanced Coaching Skills

บันทึกเดือนกรกฏาคม เดือนที่ทบทวนตนเอง รวบรวมข้อมูลและตัดสินใจต่ออายุ PCC . การเดินทางบนสายโค้ชและฟา ฝึกฝน coaching & facilitation เริ่มต […]

การโค้ชเพื่อความสุข (Coaching for Happiness)

Posted Posted in Life Mastery

“เหมือนเราหลุดออกจากดักแด้มาเป็นผีเสื้อ เป็นผีเสื้อที่บินสูง บินสวย หน้าที่ของเราต่อจากนั้น คือผสมเกสร เราได้ผลิตคน ปั้นคน ออกไปช่วยคน […]

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?

Posted Posted in Advanced Coaching Skills

เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง… ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจ […]

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

Posted Posted in Coach for Change

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)

4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า

Posted Posted in Life Mastery

ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลา […]