Leader ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู

Posted Posted in Coaching in Corporate

ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู…   (1) เข้าไปทำงานในองค์กรหลัง COVID ได้รับโจทย์สำคัญมาหลายเรื่อง ….   อยากให้คนรับผิดชอบตัว […]