โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับผู้นำแบบฟา: Facilitation from Your Heart

โปรแกรมสําหรับผู้นําแบบฟา หรือผู้อํานวยกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ก้าวสู่อีกขั้นของความสุขและความสำเร็จในชีวิตการทำงานพร้อมๆ กับสร้างความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) พื้นที่พูดคุย พื้นที่เรียนรู้และเติบโตให้คน ทีม และองค์กรก้าวสู่เป้าหมายที่ต้องการ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกจการ หัวหน้างาน Leader, Learning Leader, Change Leader, Transformational Leader

Facilitator, HR, OD, Trainer

เนื้อหา
✔️ Mindset หรือหลักคิดในการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น ดำรงตนบนวิถีฟา
✔️ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วย 9C Framework ที่คุณจะรู้สึกว่ามาแบ่งปัน มาให้ความรู้ แล้วตัวเองเติบโตได้รับพลัง
✔️ การประชุมแบบมีส่วนร่วม
✔️ การสร้างพื้นที่พูดคุย แบบ dialogue ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างความสุข ความไว้วางใจ ลดการตัดสิน แปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นดั่งของขวัญ

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรม

 • ดึงศักยภาพดีๆ ภายในตนเองขึ้นมาใช้
 • ติดตั้ง Mindset ในการนำกระบวนการกลุ่ม ด้วยความเคารพในศักยภาพของคน
 • กล้านำกระบวนการด้วยหัวใจและใช้ความเป็นตัวเอง
 • เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และความแตกต่างของมนุษย์
 • ออกแบบและนำกระบวนการกลุ่ม เช่น จัด workshop เพื่อการเรียนรู้
 • การนำกลุ่มใน project หรืองาน ad hoc ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกทักษะเพื่อความมั่นใจในการนำกลุ่ม การรับมือกับความคิดเห็นที่แตกต่าง การจัดการอารมณ์ ลดข้อขัดแย้ง หรือสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น
 • จัด session ในการหารือ ระดมสมอง เช่น การเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้เกิดการ bye in และนำไปสู่การปฏิบัติ
 • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ ยอมรับ ตัดสินใจ ลงมือทำเพื่อก้าวจากจุดที่อยู่ในปัจจุบัน ไปยังอนาคตที่ต้องการด้วยตนเอง
 • ให้องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิค ผ่านการตกผลึกจากประสบการณ์จริงในองค์กรกว่า 25 ปี และในฐานะ External Coach & Facilitator กว่า 9 ปี
 • ฝึกฝน ลงมือทำจริง ผ่านประสบการณ์ตรง และรับ Positive Feedback ทุกคน

Testimonials

Website: https://www.couragetocoach.net/our…/what-clients-are-saying/

Facebook: https://www.facebook.com/pg/CouragetoCoach/photos/?tab=album&album_id=920745554739486
.
Youtube: https://www.youtube.com/playlist…

คนเรียนบอกว่า

ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มที่ตัวคุณ และสร้างขึ้นมาได้
ได้บ่มเพาะศักยภาพในการสร้างพื้นที่พูดคุยแบบสุนทรียสนทนา
ได้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้วิธีการนำการประชุมอย่างมีส่วนร่วม
ใช้ทักษะนี้ในการบริหารผลงาน สร้างวัฒนธรรมการพูดคุย ชื่นชม ให้ Feedback ด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน เตรียมความพร้อมในการนำ OKRs มาใช้ ต่อยอดสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาของโปรแกรม

🐾 เริ่มต้นด้วย pre-workshop เรียนเนื้อหาจาก FB กลุ่มปิด
🐾 เรียนรู้แบบ Intensive Learning & Workshop 3 วัน ฝึกฝนวิถีฟา และแกะกระบวนการฟา
🐾 กลับไปฝึกฝน ลงมือทำจริง ออกแบบกระบวนการฟาของตน พร้อมรับการ Mentor ในไลน์กลุ่ม
🐾 Face-to-Face อีก 1 วัน กลับมาฝึกฝน ลงมือทำกระบวนการจริง รับการ mentor และให้ feed forward เพื่อเรียนรู้และเติบโต

ฝึกฝนด้วยตนเองในสถานการณ์จริง ในที่ทำงานของตน เรียนองค์ความรู้ advanced skills ต่อเนื่อง สนับสนุนการฝึกฝน ตอบคำถาม ผ่านไลน์กลุ่ม

สนใจติดต่อ

โค้ชทิพ โทร 0861656993

Facebook: Courage to Coach
Official Line: @CouragetoCoach

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับผู้นำแบบฟา: Facilitation from Your Heart”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *