หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ บอกเส้นทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ (Coach) เป็นฟา (Facilitator) หรือผู้นำแบบโค้ชและฟา (Facilitative Coach) ผู้เขียนใช้ Facilitative Coaching Process นำทางให้ผู้อ่านพบวิธีคิด การตั้งจิต เครื่องมือ ทักษะเพื่อฝึกฝนด้วยตนเอง 2 เรื่องหลัก

Mindset

แนวคิดใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้ชีวิตตนเอง เริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ทักษะการดำรงชีวิต แนวคิดสู่ความสุขและความสำเร็จ แบบ Life Coaching รวมถึงหลักความเชื่อที่สำคัญของโค้ชและฟา และการฝึกตนให้มีสติ ความรู้สึกตัวบนวิถีพุทธ

Skills

ให้รายละเอียดการโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) การโค้ชกลุ่มและทีม (Group and Team Coaching) การเป็นผู้นำแบบโค้ชและฟาในองค์กร (Facilitative Coaching) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การนำกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยทักษะการฟา (Facilitation) และสุนทรียสนทนา หรือ Dialogue

คำนิยม

หากการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่สูญเปล่า ด้วยการบันทึกเรื่องราว และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้ให้คนเบื้องหลังได้เรียนรู้ จดจำ และปรับใช้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น จนขยายเป็นวงกว้างโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ก็นับได้ว่าผลงานของอาจารย์อ้อม หรือ ทัศนีย์ จารุสมบัติ ที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่ของการถ่ายทอด สิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้อย่างน่าชื่นชม เพราะหนังสือเล่มนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากเส้นทางการเดินในสายอาชีพของอาจารย์อ้อม ด้วยจิตวิญญาณและความรักในสิ่งที่ตนเองทำอย่างหมดเปลือก

พจนารถ ซีบังเกิด
ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach
และสถาบันสอนการโค้ช Thailand coaching Academy
หนังสือ ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา เป็นหนังสือที่เกิดจากการบ่มเพาะ ลงมือทำจริง ประกอบกับความเป็นนักอ่าน นักผสมผสาน และนักสร้างสรรค์ ของคุณอ้อม จึงกลั่นออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า ที่ผู้อ่านไม่ต้องใช้เวลายาวนานในการร่ำเรียนและฝึกฝน แต่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของคุณอ้อมได้โดยตรง
คุณอ้อมเขียนหนังสือด้วยภาษาที่งดงาม อบอวลไปด้วยความรักและความสุข ด้วยตั้งใจเขียนเหมือนเล่าให้ลูกฟัง ผู้อ่านจึงได้ทั้งความเพลิดเพลิน เนื้อหาสาระ และหลักการสำคัญของการเป็นโค้ชและฟา ที่น่าอ่านและติดตามง่าย

ดร.วนิดา พลเดช
เลขาธิการมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย
…รู้สึกเหมือนพี่อ้อมกำลังมานั่งคุยนั่งเล่าการเดินทาง และความคิดของพี่อ้อมให้เราฟังอยู่ข้างหน้าด้วยตัวเองและไม่เพียงแต่เพลิดเพลิน พี่อ้อมยัง “แจกของ” ให้ผู้อ่านแบบไม่มีหวงวิชาเลย …
•คนที่อยากเริ่มต้นบนเส้นทางนี้ควรจะต้องทำอะไร คิดอย่างไร
•ทำอย่างไรจึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในฐานะโค้ช และ Facilitator
•กระบวนต่างๆคืออะไร กระบวนการไหนใช้เพื่ออะไร ใช้กับใคร ใช้อย่างไรถึงจะเวิร์ค
•*และแต่ละหัวข้อยังมีการบ้านหรือคำถามให้เราใช้พัฒนาและทำงานกับตัวเองได้อีกด้วย

คืออ่านจบแล้วจะเหมือนได้แผนที่ของการเดินทางบนเส้นทางของการเป็น Coach และ Facilitator เลยล่ะครับ

นพดล ตังวัชรินทร์
SUCCESS Coach, Trainer, Speaker และผู้ก่อตั้ง MAX Potentials
ผู้เขียนหนังสือ “ปลดล็อกความคิดสู่ชีวิตสุดยอดกับนายลูกเกด”

Testimonial

ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา หนังสือเล่มนี้มีอะไร?
PlayPlay
โค้ชยุ้ย - ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
PlayPlay
โค้ชนัตตี้ - ณัฐชาต นันทเทิม Lead Trainer ของ Thailand Coaching Academy
PlayPlay
โค้ชอ๋อ - ธนานิฐษ์ สิริไอยราวัชร บอกเล่าถึงหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
PlayPlay
เต้นท์ - กฤษณภัสร์ สวิง แห่ง Abasboto กับหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
PlayPlay
ฟังเสียงผู้อ่าน คุณกิฟฟารี่ - นพชัย รอดยิ้ม
PlayPlay
เสียงจากผู้อ่าน คุณโอ๊ตตา - ธีรพงศ์ แสงนาค
PlayPlay
เสียงจากผู้อ่าน คุณบอลลี่ - ศักรินทร์ อะจิมา
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา หนังสือเล่มนี้มีอะไร?
ชีวิตที่ใช่! ในแบบโค้ชและฟา หนังสือเล่มนี้มีอะไร?
โค้ชยุ้ย - ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
โค้ชยุ้ย - ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น กับหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
โค้ชนัตตี้ - ณัฐชาต นันทเทิม Lead Trainer ของ Thailand Coaching Academy
โค้ชนัตตี้ - ณัฐชาต นันทเทิม Lead Trainer ของ Thailand Coaching Academy
โค้ชอ๋อ - ธนานิฐษ์ สิริไอยราวัชร บอกเล่าถึงหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
โค้ชอ๋อ - ธนานิฐษ์ สิริไอยราวัชร บอกเล่าถึงหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
เต้นท์ - กฤษณภัสร์ สวิง แห่ง Abasboto กับหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
เต้นท์ - กฤษณภัสร์ สวิง แห่ง Abasboto กับหนังสือชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา
ฟังเสียงผู้อ่าน คุณกิฟฟารี่ - นพชัย  รอดยิ้ม
ฟังเสียงผู้อ่าน คุณกิฟฟารี่ - นพชัย รอดยิ้ม
เสียงจากผู้อ่าน คุณโอ๊ตตา - ธีรพงศ์  แสงนาค
เสียงจากผู้อ่าน คุณโอ๊ตตา - ธีรพงศ์ แสงนาค
เสียงจากผู้อ่าน คุณบอลลี่ - ศักรินทร์  อะจิมา
เสียงจากผู้อ่าน คุณบอลลี่ - ศักรินทร์ อะจิมา
previous arrow
next arrow

หรือซื้อได้ที่

ร้านซีเอ็ด  ศูนย์หนังสือจุฬา  หรือ Thailand Coaching Academy ซอยประดิพัทธ์ 17

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้