ถึงเวลาหรือยังที่จะขอรับรองการโค้ชทีม Advanced Certification in Team Coaching?

หากคุณเป็นโค้ชมืออาชีพ! หากคุณทำ team coaching ในองค์กร! หากคุณเป็นโค้ชที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง! . Trend ของทั่วโลกที่กำลังมาแรงคือ team co […]

Team Coaching: case study on team conflict สร้างทีมแบบ One Tean One Goal

The Challenges: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? […]

การโค้ชกลุ่ม Group Coaching คืออะไร?

การโค้ชกลุ่ม หรือ Group Coaching การโค้ชกลุ่ม เป็นกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ไม่เกิน 15 คน กลุ่มอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกัน หรือสนใ […]