การโค้ชทีม

  • โปรแกรม Beyond 1-on-1 Coaching เพื่อขยายศักยภาพผู้นำที่มี coaching หรือ facilitation skills และใช้ทักษะในการทำงานจริง ต่อยอดองค์ความรู้ลงลึก เพิ่มทักษะ advanced coaching skills เป็นโค้ชให้ทีมงานของตนทำงานร่วมกันแบบ One Team One Goal


    Lead Your Team with Team Coaching นำทีม ด้วยการโค้ชทีม

  • โค้ชทีมมากมาหว่า 12 ปี มากกว่า 100 ครั้ง จนกลายเป็น Team Coaching Model by Courage to Coach เราเป็น Partner กับสมาชิกทีม ทำงานร่วมกับ Stakeholders สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน สมาชิกทีมดึงศัยภาพมาใช้ ก้าวจากจุดที่ยีนอยู่ ณ ปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ทุกโปรแกรมออกแบบพิเศษเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะทีม เฉพาะสถานการณ์ เฉพาะองค์กร

    การโค้ชทีม – Team Coaching Service by Courage to Coach