CFRs: Conversation, Feedback and Recognition สานสัมพันธ์และสร้างการสนทนาที่มีคุณภาพในงาน

โปรแกรมฝึกอบรม CFRs: Conversation, Feedback and Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพร้อมรับการนำเครื่องมือต่างๆ เช่น OKRs หรือการเปลี่ยนแปลงด้านระบบงาน เทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และคน

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมออกแบบพิเศษเพื่อตอบโจทย์เฉพาะองค์กร

องค์กรที่ต้องการที่นำ OKRs เข้ามาใช้ หรือ องค์กรที่ต้องการบ่มเพาะ Soft Skills ในชีวิตประจำวัน สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนทำงานมีความสุข สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สร้างการสื่อสารสองทางในองค์กร วางระบบ Mentoring & Feedback สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การชื่นชม การอยู่ร่วม รับฟังกันและกันอย่างแท้จริง ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย สร้างทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียว จนก่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ

เหมาะสำหรับ

  • องค์กรที่นำ OKRs เข้ามาใช้
  • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • องค์กรที่นำ Coaching เข้ามาใช้อยู่แล้ว และต้องการต่อยอดด้วย Facilitation Skills
  • องค์กรที่ต้องการให้ผู้นำเป็น Role Model ทำให้เห็น เป็นให้ดู

.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเรื่องหลักการ กรอบความคิด ภาวะผู้นำตนเอง การตั้งจิตในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน (Growth Mindset) รับผิดชอบ เชื่อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักการ C-F-R Conversation, Feedback, Recognition
3. เพื่อฝึกฝนทักษะสำคัญในพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัย เช่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การฟัง การใช้คำถาม การพูดคุยในชีวิตประจำวัน การพูดคุยในเรื่องสำคัญ การสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม (Conversation) สนทนาด้วยหลักการสุนทรียสนทนา (Dialogue) การให้เสียงสะท้อน (Feedback) และการชื่นชม (Recognition)
4. เพื่อเปิดวง เปิดพื้นที่ผลอดภัยในการพูดคุย สนทนาในเรื่องสำคัญของชีวิตและการทำงานร่วมกัน รับฟังเสียงกันและกัน

.

เนื้อหาของโปรแกรม

Part 1: Growth Mindset หลักคิดสู่ความสุขและความสำเร็จ
• สมการแห่งความสำเร็จ
• รับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตตนเอง
• เชื่อมั่นและเคารพในศักยภาพของมนุษย์

.

Part 2: รู้จักกับวิถีผู้นำในอนาคต ผ่านหมวก 5 ใบ
• ศิลปะการนำ (Leading)
• การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
• การรับฟังและให้คำปรึกษา (Emphatic Listening)
• การโค้ช (Coaching)
• การสร้างพื้นที่เรียนรู้ หรือ ฟา (Facilitation)

.

Part 3: องค์ความรู้ เครื่องมือ ทักษะ เทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับ C-F-R
• C-F-R vs การสนทนาทั่วไปในองค์กร
• ศิลปะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความสัมพันธ์ในระดับลึกเพื่อสร้างความไว้วางใจ
• ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
• ศิลปะการถามคำถามเพื่อการเรียนรู้ (Powerful Questioning)
• Conversation กระบวนการสนทนาเพื่อการพัฒนาองค์กร
• Dialogue การพูดคุยด้วยการประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนา
• Feedback ศิลปะแห่งการให้เสียงสะท้อนเพื่อการเติบโต
• Recognition ศิลปะการสร้างการยอมรับและชื่นชมในกันและกัน
• Reflection ศิลปะการสะท้อนและทบทวนตัวเองเพื่อการเรียนรู้และถอดบทเรียนหลังจากการทำงานร่วมกัน

.

แนวทางและวิธีการเรียนรู้

ติดตั้งกระบวนการ C-F-R ด้วยการอบรมในลักษณะ Intensive Workshop ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ให้ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการ โดยให้มีพื้นที่ฝึกฝน ลงมือทำจริง สัมผัสพลังของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย สนทนาในเรื่องที่สำคัญร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันในเวลา 2 วัน เป็นการให้องค์ความรู้เบื้องต้น ให้เครื่องมือ เทคนิค ทักษะที่สำคัญ และให้ฝึกฝนร่วมกันด้วยการใช้โจทย์จริงขององค์กร

.

.

สนใจ ติดต่อ 0861656993 หรือ Line @Courage to Coach

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “CFRs: Conversation, Feedback and Recognition สานสัมพันธ์และสร้างการสนทนาที่มีคุณภาพในงาน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *