การฟังเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากอย่างหนึ่งของคนเรา!

เราสื่อสารอยู่ตลอดเวลา เราได้ยินได้ฟังเสียงต่างๆ เสียงของผู้คน ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน “ฟังเป็น” ช่วยให้เรารับรู้เรื่องราว สถานการณ์ การกระทำ ประสบการณ์ของผู้คน ผ่านคำพูด โทนเสียง ท่าทาง โดยเฉพาะในองค์กร เมื่อเราอยู่ร่วม ทำงานติดต่อ ประสานงาน สั่งการ มอบหมายงาน ประชุม หรือพูดคุยกับลูกค้า ทุกการสื่อสารจะมีเนื้อหาที่ผึ้พูดต้องการสื่อสาร แนบมาด้วยความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ความเชื่อ ความต้องการ และคุณสมบัติที่ดีของผู้พูดมาด้วย

.

หากเรามีคนเก่ง คนดี คนมีความรู้ แต่มีเรื่องให้ใส่ใจมากมาย จนเราไม่มีเวลาฟังกัน ย่อมเป็นรากเหง้าของความเหินห่าง คนไม่เข้าใจกัน มีความขัดแย้ง เป็นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ไม่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม ขาดความร่วมมือ เกิด generation gap

.

“ฟังด้วยใจ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการพาคนกลับมาเชื่อมโยงกับตนเอง สานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่น อยู่ร่วม ทำงานเป็นทีม เคารพความแตกต่างหลากหลาย ให้ความร่วมมือ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้คนกล้าคิด กล้านำเสนอ กล้าลอง เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และกล้าคิดสร้างสรรค์

.
Courage to Coach นำเสนอ “ฟังด้วยใจ Listening for Connection”

.

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน หลักการ ศาสตร์ และศิลปะการฟังด้วยใจ
 2. เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ ปรับ เปลี่ยน พัฒนาตนเองทุกวันด้วยการฟังด้วยใจ
 3. คนทำงาน “ฟังเป็น ฟังด้วยใจ” และสามารถตอบสนอง เชื่อมโยง สื่อสาร พูดคุยกับคู้สนทนาด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. ผู้นำทีมฟังด้วยใจ เข้าใจ เชื่อมโยง นำทีม นำคน นำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

.

กรอบเนื้อหา

1. ฺBeing ของนักฟัง

2. เพราะเหตุใด เราจึงไม่ได้ฟังด้วยใจ? อุปสรรคที่ปิดกั้น และทางออก

3. The 5C Listening for Connection

 • Connect
 • Content
 • Context
 • Collaborate
 • Conclude

4. ฟังด้วยใจ เพื่อสานสัมพันธ์เชื่อมโยง

 • ฟัง เสียงภายในตน เพิ่มความสุขในชีวิต
 • ฟัง เพื่อดูแลใจ ดูแลคนต่างวัย
 • ฟัง เพื่อดูแลความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
 • ฟัง เพื่อสร้างทีม สร้างผลลัพธ์ในงาน สร้างสุขสู่องค์กร

.

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้

 • ฟังด้วยใจเป็นทักษะที่ “ยิ่งทำ ยิ่งเก่ง” ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ใช้เวลา บ่มเพาะ ฝึกฝน ลงมือทำ
 • ใช้ 5C Listening for Connection Model ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เฉพาะของแต่ละองค์กร
 • ผู้นำทีม ฝึกฝนทักษะฟังด้วยใจ เพื่อสานสัมพันธ์เชื่อมโยง สร้างสุขในองค์กร
 • คนทำงาน ฝึกฝนทักษะฟังด้วยใจ เพื่อใช้สานสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างสุขในที่ทำงานด้วยตนเอง

.

เหมาะสําหรับ

 • ผู้นําทีม ที่ต้องการ people skills หรือ soft skills มาเสริม functional skills ที่เก่งดีแล้ว
 • ผู้นำทีมแบบโค้ช ที่ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน coaching skills ต้องการขยายศักยภาพการฟังทีมให้ลงลึกยิ่งขึ้น
 • ผู้นําทีมสไตล์ฟา นักสร้างพื้นที่พูดคุย ขยายศักยภาพการฟังกลุ่ม ให้ลงลึกยิ่งขึ้นเพื่อ facilitate ได้ดียิ่งขึ้น
 • Supervisor และหัวหน้างาน ที่ต้องการทักษะฟังด้วยใจ ไปใช้ในการนำคนให้ได้ใจและได้งาน
 • องค์กรที่กําลังสร้างวัฒนธรรมการฟัง การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ การสื่อสารสองทาง การพูดคุยและสนทนาที่มีความหมาย ตลอดจน workplace learning

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • Team Training/Workshop 1 วัน – 2 วัน On Site หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ลูกค้าองค์กรส่วนมาก จัดเป็น Team Coaching โปรแกรมระยะยาว 3 เดือน เพื่อให้สนับสนุน Core Values และวัฒนธรรมองค์กร ฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Community of Practice

.

โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร นำทีมโดย โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
โปรแกรมสำหรับ Supervisor และหัวหน้างาน นำทีมโดยโค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ
พร้อมทีมโค้ชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation (ICF)

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #Listening

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#TeamFacilitation  #โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #โค้ชตอม

 

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้