Design and Deliver Your Signature Program

โค้ช และ Trainer และ Facilitator ที่สนใจค้นหา Signature Program ของตนเอง และเรียนรู้เรื่องการเข้าพบลูกค้า รับโจทย์ การออกแบบบริการ เช่น Coaching Service และการนำเสนอ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทำงาน 35 ปี เปิดหมดใจ ให้หมดเปลือก.. ออกแบบและส่งมอบงานอย่างโค้ชมืออาชีพ

หากคุณเป็นโค้ชใหม่ และมีคำถามเกี่ยวกับการออกแบบและส่งมอบงานอย่างโค้ชมืออาชีพ…
✔️Niche คืออะไร เลือกยังงัย ต้องรู้จักลึกขนาดไหน มีประโยชน์อย่างไร?
✔️ตัดสินใจเรื่อง Niche ได้แล้ว จะออกแบบบริการ โปรแกรมการโค้ช หรือ Workshop ให้ตรงใจได้อย่างไร?
✔️Signature Program คืออะไร? ควรมีมั้ย? ทำอย่างไรจึงจะมีบ้าง? Online หรือ Classroom ดี?
✔️เราจะใช้สิ่งที่เรียนรู้จากการโค้ชมาออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแบบของเราเองได้อย่างไร?
✔️ลูกค้าติดต่อมา จะไปรับโจทย์ยังงัยดี? ต้องทำอะไรบ้าง?
✔️ได้รับโจทย์มาแล้ว วิเคราะห์ ออกแบบการบริการ ทำโปรแกรม ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เฉพาะยังงัย?
✔️เขียน proposal ยังงัย?
✔️นำเสนอเพื่อปิดการขายยังงัย?

 

เหมาะสำหรับ
โค้ช และ Trainer และ Facilitator ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเข้าพบลูกค้า รับโจทย์ การออกแบบบริการ เช่น Coaching Service และการนำเสนอ

เนื้อหา

✔️การค้นหา Niche และการทำงานกับ Niche
✔️ออกแบบ Signature Program
✔️ประเด็นหลัก Keypoints ขององค์ความรู้
✔️ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
✔️Mindset และหลักการที่เกี่ยวข้อง
✔️9C Framework กับการจัดกระบวนการเรียนรู้
✔️การรับโจทย์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
✔️ การออกแบบโปรแกรม Coaching, Workshop, Training หรือ Group Facilitation, การระบุเนื้อหาและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เฉพาะ การกำหนดวัตถุประสงค์และสรุปผลลัพธ์สำหรับผู้เรียน
✔️ การเขียน proposal อย่างง่าย และหลักในการนำเสนอ

.

สิ่งที่คุณจะได้รับ
✔️ เรียนองค์ความรู้ ทฤษฏี หลักการ และทักษะที่สำคัญ
✔️ เข้าใจ Keypoints ของหัวข้อสำคัญๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ตอบโจทย์ต่างๆ ได้มากขึ้น
✔️ รับฟังและเข้าใจโจทย์ของลูกค้า
✔️ ระบุ Coaching Content ที่เหมาะสมกับโจทย์หรือความต้องการ
✔️ ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วย 9C Framework
✔️ เข้าใจเครื่องมือ กิจกรรม เกมส์ ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในช่วงต่างๆ และประเภทของกิจกรรม inner & outer ที่สร้างพลังงานต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้

.

Intensive Learning
🐾 เรียน Online 16 ชั่วโมง
🐾 Face-to-Face 1 วัน
🐾 เรียนรู้วิธีการผ่านประสบการณ์ตรง ฝึกฝนทักษะที่สำคัญ และลงมือทำจริง
🐾ออกแบบ Signature Program โดยได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากโค้ชมืออาชีพเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
🐾 สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน ดูแลอย่างใกล้ชิดในกลุ่มปิด ทาง Line Group หลังจากเรียนรู้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทฤษฏี และทักษะที่สำคัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

.

Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
.
.

สนใจติดต่อ

โทร 0861656993

Facebook: Courage to Coach
Official Line: @CouragetoCoach