Life Coach Series: คนเราเก็บความทุกข์ แบกความรู้สึกผิดไว้ได้สักกี่ปี?

บางคนอยู่กับความรู้สึกผิดนานหลายสิบปี ชีวิตจะดีแค่ไหน.. ถ้าเราวางลงได้   นักเรียนคนนึงในห้องเรียน เจอคำถามว่า เคยพบความท้าทายอะไรในชีวิ […]

Team Coaching: case study on team conflict สร้างทีมแบบ One Tean One Goal

The Challenges: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? […]

Facilitative Coaching for Leader องค์กรที่มีผู้นำแบบ Facilitative Coach จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างไร?

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ