Coaching in Corporate

Team Coaching & Conflict Facilitation in Corporate

Challenge: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? นอกจากนี้ องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เป็น key person เปิดใจ หันหน้ามาคุยกัน บอกเล่าสิ่งที่ติดค้างในก้นบึ้งหัวใจ รับฟังกันและกัน เข้าใจตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ปลดล็อค internal interferences ดึงศักยภาพขึ้นมาใช้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

.

Courage to Coach มองว่าในทุกความขัดแย้ง คือการทำงานพาคนข้ามขอบของตัวเอง มีสิ่งสวยงามรอคอยการเติบโตของคน และของทีม เราเรียกงานแบบนี้ว่า งานสร้างความสุขและรอยยิ้มในองค์กร

Mindset & Principles: ความเชื่อและหลักการที่ทีมโค้ชใช้

เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ มีคำตอบในตัวเอง

เราเชื่ออีกว่าที่ทำงาน คือ บ้านหลังที่สอง ทุกคนอยากมาทำงานในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขและสำเร็จด้วยกัน

เราเชื่อว่าคนกำลังอยู่ใน transformation path ที่เรียกว่า From good to great

.

Tools & Techniques: เครื่องมือที่ทีมโค้ชใช้

1-on-1 Coaching เรารับฟังเพื่อ unleash potentials ปลดล็อก unblock ความเชื่อที่จำกัด และพาไปมองมุมใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่

.

Group Facilitation เราใช้เครื่องมือ Facilitaion ให้คนเข้าใจตัวเองว่ามีศักยภาพ มองเห็นคุณสมบัติดีๆ ในตัวเพื่อน รับฟัง เข้าใจสถานการณ์กันและกัน มองไปข้างหน้าร่วมกัน และสร้างภาพที่เต็ม 10 ร่วมกัน

.

Dialogue และ Mini World Cafe เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย เติมเต็ม Gaps ร่วมมือกันวางแผน ร่วมใจกันรับผิดชอบต่อตนเอง และทีม

.

Results: ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ได้….พื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกัน เครื่องมือในการรับฟัง ฟังในสิ่งที่พูดและไม่ได้พูด เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น เบาใจขึ้น ผ่อนคลาย โล่ง มีกำลังใจ รักตนเองมากขึ้น

.

ทีมและองค์กร ได้ .. ความสัมพันธ์เชิงบวกในทีม การเปิดใจคุยกัน เข้าใจกัน ขอโทษ ให้อภัย ขอบคุณ ชื่นชมกันและกัน ทีมพร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ช่วยกันส่งมอบงาน และช่วยกันมองอนาคต

.

#CourageToCoach ทีมโค้ชก็ได้รับความสุข ปิติในหัวใจ สุข กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัย กับการเห็นคนมีรอยยิ้ม กับการเห็นคนพูดคุยกัน กับการเห็นคนก้าวไปข้างหน้า

.

ขอบคุณผู้บริหาร ที่เห็นความสำคัญของคน ขอบคุณ HR ที่ใส่ใจ ดูแลคน และขอบคุณองค์กร ที่วางใจในทีมโค้ช

#GroupCoaching  #TeamCoaching

.

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

Courage to Coach 2021
Courage to Coach ก่อตั้งในปี 2556 "Courage " รากศัพท์มาจาก French word แปลว่า "Heart and Spirit“ . Courage to Coach เป็นกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เราสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อให้ผู้คนเข้าถึงคุณสมบัติที่ดีในตัวตน เรี...
วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...
Unleashed! Facilitative Coaching for Team Leader
กว่า 6 เดือน ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้นำรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้มีหน้าที่พัฒนาตนเอง พร้อมๆ กับปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม และร่วมกันส่งมอบผลลัพธ์ในงานตาม KPIs