Home > Blog > 02 Team Coaching, 04 Case Studies

Team Coaching: case study on team conflict สร้างทีมแบบ One Tean One Goal

The Challenges:

โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? นอกจากนี้ องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เป็น key person เปิดใจ หันหน้ามาคุยกัน บอกเล่าสิ่งที่ติดค้างในก้นบึ้งหัวใจ รับฟังกันและกัน เข้าใจตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ปลดล็อค internal interferences ดึงศักยภาพขึ้นมาใช้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

 

The Solutions:

Courage to Coach มองว่าในทุกความขัดแย้ง คือการทำงานพาคนข้ามขอบของตัวเอง มีสิ่งสวยงามรอคอยการเติบโตของคน และของทีม เราเรียกงานแบบนี้ว่า งานสร้างความสุขและรอยยิ้มในองค์กร

Mindset & Principles: ความเชื่อและหลักการที่ทีมโค้ชใช้

  • เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ มีคำตอบในตัวเอง
  • เราเชื่ออีกว่าที่ทำงาน คือ บ้านหลังที่สอง ทุกคนอยากมาทำงานในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขและสำเร็จด้วยกัน
  • เราเชื่อว่าคนกำลังอยู่ใน transformation path ที่เรียกว่า From good to great

 

Tools & Techniques:

เครื่องมือที่ทีมโค้ชใช้

  1. Leadership 1-on-1 Coaching เรารับฟังเพื่อ unleash potentials ปลดล็อก unblock ความเชื่อที่จำกัด และพาไปมองมุมใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ช่วยให้สมาชิกทีมแต่ละคนเข้าใจตัวเองว่ามีศักยภาพ มองเห็นคุณสมบัติที่ดีในตัวเพื่อน มองมุมที่แตกต่าง
  2. Team Coaching  เราใช้เครื่องมือการโค้ชทีมให้สมาชิกทีมรู้สึกปลอดภัย มองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง กล้าพูดสิ่งที่มีความหมาย พร้อมรับฟัง เข้าใจในมุมมองของกันและกัน ระดมสมอง ทำงานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มองไปข้างหน้าร่วมกัน และสร้างภาพที่ทีมต้องการร่วมกัน
  3. Team Facilitation, Dialogue และ Mini World Cafe เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย เรียนรู้ เติมเต็มช่องว่าง ร่วมมือกันวางแผน ร่วมใจ พร้อมกับรับผิดชอบต่อตนเองและทีม

.

Results:

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ได้….พื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกัน เครื่องมือในการรับฟัง ฟังในสิ่งที่พูดและไม่ได้พูด เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น เบาใจขึ้น ผ่อนคลาย โล่ง มีกำลังใจ รักตนเองมากขึ้น

ทีมได้ความเข้าใจกันและกัน สานสัมพันธ์เชิงบวกในทีม เปิดใจคุยกัน ใส่ใจกัน ขอโทษ ให้อภัย ขอบคุณ ชื่นชมกันและกัน ทีมพร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ช่วยกันส่งมอบงาน และช่วยกันมองอนาคต สร้างธุรกิจให้องค์กรเติบโตร่วมกัน

 

ทีมโค้ชก็ของ Courage to Coach ได้รับความสุข ปิติในหัวใจ สุข กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัย กับการเห็นคนมีรอยยิ้ม กับการเห็นคนพูดคุยกัน กับการเห็นคนก้าวไปข้างหน้า

ขอบคุณผู้บริหาร ที่เห็นความสำคัญของคน ขอบคุณ HR ที่ใส่ใจ ดูแลคน และขอบคุณองค์กร ที่วางใจในทีมโค้ช

———————

Courage to Coach

Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

แชร์หน้านี้