Leading Self to Success and Fulfillment with Growth Mindset

โปรแกรมฝึกอบรมแบบ Intensive Workshop ที่ตอบโจทย์องค์กร ในเรื่องการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นตามค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร เน้นให้คนทำงานมี Soft Skills หรือ People Skills หรือ People Side of Performance ให้คนทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยใจ พูดคุยเรื่องงาน สานความสัมพันธ์ด้านบวกต่อตัวเองและผู้อื่นในองค์กร

.

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุระดับ และพนักงานทุกคนในองค์กร

หลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Coaching, Facilitation และการใช้ Soft Skills ในการทำงาน

.

โจทย์จากองค์กร: Leading Self to Success and Fulfillment ตอบโจทย์”เก่งตน” ให้องค์กร – YouTube

.

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

 • กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • ทักษะการฟังด้วยหัวใจ
 • ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง
 • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน
 • ฝึกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติ
 • มีเป้าหมายที่ทรงพลัง เชื่อมโยงเป้าหมายส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
 • กล้าลงมือทำ และรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

.

เนื้อหาสำคัญ

Part 1. ภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership)

 • สำรวจผลลัพธ์ของชีวิต
 • สำรวจปัจจัยภายในตัวตน
 • คุณสมบัติที่ดีของมนุษย์
 • ความเชื่อที่ผลักดันพฤติกรรมภายนอก
 • การตั้งเป้าหมายทรงพลัง (Goal Setting)

Part 2. กรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

 • วิธีคิดแบบรับผิดชอบชีวิตตนเอง At Cause
 • ฟังด้วยหัวใจ (Empathic Listening)
 • ยอมรับในตัวตนและคุณค่าภายในตัวเองและผู้อื่น (Recognition)

Part 3. สี่สไตล์ของคนจากตัวตนภายใน (Styles from Within) 

 • ทักษะชีวิต รู้จักตน เข้าใจคน The Four Leadership Styles
 • The 4 Energy Type
 • การสื่อสารกับคนต่าง Styles
 • การปรับตัวเข้าหา กลั่นกรองคำพูด และการกระทำ

Part 3. การสะท้อนคิด สรุปการเรียนรู้ (Self-Reflection) และการนำไปใช้

.

เสียงจากผู้ที่ผ่านโปรแกรมนี้…

 • รู้จัก เข้าใจตนเองมากขึ้น
 • ค้นพบศักยภาพภายในตนและดึงขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงาน
 • การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่อนคลาย เก่งคนมากขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น
 • รับผิดชอบชีวิตของตนเอง
 • ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาฝึกฝน พัฒนาตนเอง จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัว

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leading Self to Success & Fulfillment By Courage to Coach
PlayPlay
Leading Self to Success & Fulfillment By Courage to Coach
Leading Self to Success & Fulfillment By Courage to Coach
previous arrow
next arrow

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • 0.5 – 2 วัน Face-to-face หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • บางองค์กรจัดเป็น โปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

.

นำกระบวนการ
โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC
โค้ชตอม โลดแล่น สั่งสมประสบการณ์มา 9 ปี ทั้ง coaching, group coaching, team coaching และ facilitation ผ่านการทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งเป็นหัวหน้าโครงการศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช
.
.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด

แชร์หน้านี้