การโค้ชผู้บริหารระดับสูงแบบตัวต่อตัว เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้นำ สมรรถนะ และความสุขในการทำงาน ซึ่งจะเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนที่สุดเนื่องจากโค้ชสามารถลงลึกถึงประเด็นการพัฒนาเฉพาะบุคคล การโค้ชผู้บริหารในรูปแบบนี้ดำเนินการโดยทีมโค้ชผู้บริหารระดับ ACC และ PCC ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation (ICF), USA

.

เหมาะสำหรับ

 • กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
 • เจ้าของบริษัท
 • ผู้บริหารที่เป็น Successor หรือ High Potential ขององค์กร

.

สิ่งที่ผู้บริหารจะได้รับ

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา เช่น

 • การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับตำแหน่งใหม่
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้นำจากภายใน และนำศักยภาพของตนขึ้นมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • การเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วน ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มพูน Soft Skills สำหรับการเป็นผู้นำที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เช่น การสื่อสาร การโค้ช การอำนวยการประชุม การจัดการความขัดแย้ง การสร้างทีม หรือการให้ Feedback

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • โดยปกติ การโค้ชผู้บริหารรายบุคคล ใช้เวลาในการโค้ชครั้งละ 1-1.5 ชั่วโมง
 • โค้ชอย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันประมาณ 3-4 สัปดาห์
 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

.

Courage to Coach 

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC (Advanced Certification in Team Coaching จาก ICF)

.

Blog

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 3 ไลฟ์โค้ช เรียน Life Coach สถาบันฝึกโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA) – Courage to Coach

.

Facebook: Coach Aom Tasanee

https://www.facebook.com/CoachAomTasaneeJar/

https://www.facebook.com/CouragetoCoach/

https://www.facebook.com/teamcoachingthailand/

.

————-

สนใจติดต่อ

โทร 0861656993

Facebook: Courage to Coach

Official Line: @CouragetoCoach

.

#การโค้ช #การโค้ชทีม #CourageToCoach #ACTC #ICF #Coaching