Lead Your Team with People Skills

.

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับหัวหน้างาน ผู้นำทีมรุ่นใหม่ ผู้บริหารระดับต้น คนรุ่นใหม่… ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ People Skills หรือ Soft Skills ของตนเอง ดึงศักยภาพคน สร้างทีมทำงานแบบร่วมมือร่วมใจ พูดคุย ประสานศักยภาพที่มีอยู่แล้วในทีม เพื่อส่งมอบผลงานด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ทุกคนมีความสุข ทีมก้าวหน้า และองค์กรเติบโต

หากผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานจากการเรียนหลักสูตรที่ 1. Leading Self to Success & Fulfillment มาแล้ว จะสามารถฝึกฝนทักษะ People Skills / Soft Skills ทุกทักษะได้ลงลึกถึงแก่นด้วยความเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น

.

กรอบเนื้อหา

1. Mindset of a Manager

 • เข้าใจมนุษย์ … ก่อนการพัฒนา
 • Mindset กรอบวิธีคิดสำหรับหัวหน้าทีม
 • ความท้าทายของหัวหน้าทีม
 • Facilitative Coaching คืออะไร?

2. Individual Development Plan

 • การวิเคราะห์ วินิจฉัย เข้าใจคน
 • การตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง
 • แผนพัฒนารายบุคคล

3. People Skills / Soft Skills

 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสานสัมพันธ์ (Psychological Safety)
 • การฟัง รับรู้ เข้าใจ เพื่อนร่วมงาน
 • การถามคำถามจากใจ
 • การสังเกต และชื่นชมจากใจ
 • ฟีดแบ็กอย่างมีส่วนร่วม (Collaborative Feedback)

4. หมวก 5 ใบ (The Five Leadership Roles)

 • การพูดคุยแบบเป็นทางการ ด้วยหมวกกล้านำ
 • การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ด้วยหมวกกล้าช่วย
 • การเป็นพี่เลี้ยง สร้างคนด้วยหมวกกล้าสอน
 • ฝึกฝน Plan-Do-See Model

.

การพัฒนาทักษะ เน้นใช้เวลาฝึกฝนทุกทักษะ ลงมือทำจริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงได้

.

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมเข้าใจตนเอง ยอมรับ และพัฒนาตนเองด้วยทักษะ People skills หรือ Soft skills
 2. ได้รับองค์ความรู้ เครื่องมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยขยายศักยภาพคนในทีมได้
 3. มีพื้นที่ฝึกฝนทักษะสานสัมพันธ์-ฟัง-สังเกต-ชื่นชม-ถามคำถาม-ให้ฟีดแบ็กอย่างมีส่วนร่ว
 4. สามารถนำเครื่องมือ People Skills ไปใช้ในการทำงานประจำวัน สร้างการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีม สื่อสาร ติดตาม บริหารงานประจำวันให้ได้ทั้งใจของสมาชิกในทีมและผลลัพธ์ในงาน
 5. สามารถนำเครื่องมือ People Skills ไปสานสัมพันธ์-ฟัง-ชื่นชม-ถามคำถาม สร้างการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

หลักสูตรนี้เป็น Customized Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์และความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • 2 วัน Face-to-face หรือ Online
 • บางองค์กรจัดเป็น โปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

.

นำกระบวนการ
โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC
โค้ชตอม โลดแล่น สั่งสมประสบการณ์มา 9 ปี ทั้ง coaching, group coaching, team coaching และ facilitation ผ่านการทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งเป็นหัวหน้าโครงการศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช
.
.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด

แชร์หน้านี้