Leading Your Team with People Skills

.
กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับหัวหน้างาน ผู้นำทีมรุ่นใหม่ ผู้บริหารระดับต้น คนรุ่นใหม่… ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ดึงศักยภาพคน สร้างทีมที่พูดคุย ร่วมมือร่วมใจ ส่งมอบผลงานด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ด้วยการให้ทักษะ Soft Skills ที่สำคัญ 6 ประการ
.
เนื้อหา
 1. ความท้าทายของหัวหน้าทีม
 2. สานสัมพันธ์
 3. ฟังด้วยใจ
 4. สังเกต
 5. ยกย่อง ชื่นชม
 6. ถามจากใจ
 7. Collaborative Feedback
 8. Mentoring Skills: Plan-Do-See
 9. การนำไปใช้งานจริง

.

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ผู้เข้าร่วมพัฒนาตนเอง ขยายศักยภาพคนอื่น ด้วยทักษะ people skills หรือ soft skills
 2. ได้รับองค์ความรู้ ฝึกฝนทักษะสานสัมพันธ์-ฟัง-สังเกต-ชื่นชม-ถามคำถาม-ให้ฟีดแบ็ก ในการทำงานประจำวัน สร้างการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีม สื่อสาร ติดตาม บริหารงานประจำวันให้ได้ทั้งใจของสมาชิกในทีมและผลลัพธ์ในงาน
 3. เข้าใจประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม และเต็มใจขยายศักยภาพตนเองด้วยการเป็นผู้รับการโค้ช

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • 2 วัน Face-to-face หรือ Online
 • Customized Team Training/Workshop เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกฝน ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละองค์กร
 • บางองค์กรจัดเป็น โปรแกรมระยะยาว เช่น 3-6 เดือน เพื่อให้มีการฝึกฝน นำไปใช้จริงในการทำงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งถามคำถาม ฝึกฝนเพิ่มเติมใน Group/Team Coaching หรือ Community of Practice

.

นำกระบวนการ
โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC
โค้ชตอม โลดแล่น สั่งสมประสบการณ์มา 9 ปี ทั้ง coaching, group coaching, team coaching และ facilitation ผ่านการทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งเป็นหัวหน้าโครงการศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช
.
.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม