Leadership Coaching เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้นำทีมในยุคนี้ “โค้ช (Coach)” เป็นคนที่ร่วมมือกับ “ผู้บริหารที่ได้รับการโค้ช (Coachee)” ในกระบวนการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ใช้ศักยภาพอย่างสูงสุดทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

.

Leadership Coaching ออกแบบเฉพาะรายบุคคล ตามโจทย์ที่ผู้นำทีม HR และองค์กรต้องการ

ขอบเขต อาจเป็นดังนี้

1. Self-Leadership

 • พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำที่แข็งแรงจากภายใน
 • เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคนในองค์กร
 • ทำงานกับ style ของตนเองที่มีผลกระทบต่อทีม
 • ใช้ Growth mindset ในการนำชีวิต
 • การรับมือกับคนหรือสถานการณ์ที่เป็น Trigger
 • Work-Life Integration
 • Authentic Leadership
 • Visionary Leadership

.

2. Lead Others, Lead Team, Lead Change

 • นำคน (Lead People) นำทีม (Lead Team) นำการเปลี่ยนแปลง (Lead Change)
 • ติดตั้ง People skills หรือ Soft skills หรือ Essential skills ให้ได้ประสิทธิผลในการทำงาน (Performance) พฤติกรรมและศักยภาพภายใน (Behaviors & Potentials
 • เพิ่มทักษะสำหรับผู้นำทีมที่สำคัญ ใช้ทักษะเหล่านี้ในการขยายศักยภาพที่มีในตัวเองของสมาชิกทีมแต่ละคน ให้เก่งมากขึ้น ดีมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น
 • เปิดพื้นที่ให้ผู้คนตัดสินใจดึงศักยภาพของตนขึ้นมาใช้ในการทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง
 • Servant Leadership เป็นผู้นำที่ serve คนอื่น
 • การสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมให้สนุกและมีความสุขมากขึ้น

.

โดยทั่วไปขั้นตอนการทำงานมี 6 ขั้นตอน

 1. 180° Feedback from Stakeholders นัดคุยกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
 2. 1-on-1 Coaching โค้ชทางออนไลน์ หรือ Face-2-Face เดือนละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 3. Executive Mid-way Report สรุปเป็นรายงานย่อเพื่อส่งผู้บริหารและ HR ในระหว่างการโค้ช
 4. 1-on-1 Coaching โค้ชทางออนไลน์ หรือ Face-2-Face เดือนละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 5. 180° Feedback from Stakeholders นัดคุยกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
 6. Executive Final Report สรุปเป็นรายงานย่อเพื่อส่งผู้บริหาร

.

สิ่งที่ผู้บริหารและองค์กรจะได้รับ

 • เพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร หรือกลุ่ม Talent
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้ผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมาย
 • เกิดความเข้าใจ และยอมรับ เกิดการสะท้อนความคิดใหม่ การเรียนรู้ใหม่ ทัศนคติใหม่
 • การสร้าง Awareness สร้าง Role Model เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง
 • ปรับปรุงเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • สนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสถานการณ์จริง
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

.

ระยะเวลาของโปรแกรม

 • โดยปกติ การโค้ชใช้เวลาในการโค้ชครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
 • โค้ชอย่างน้อย 6 ครั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

.

Our Team

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

Profile โค้ช: Our Team – Courage to Coach

เราทำงานกับโค้ชมืออาชีพมากมาย ทุกคนได้รับการรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานสากลจาก International Coaching Federation: ICF

.

ลูกค้า: Our Clients – Courage to Coach

testimomials: (8) Facebook

testimonials: What Clients are Saying – Courage to Coach

Blog การโค้ช:  05 Coaching Profession | Coaching Business Archives – Courage to Coach

.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้