Leader as Facilitative Coach : หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้นำแบบโค้ช

Facilitative Coaching ติดตั้งเครื่องมือสำหรับผู้นำในการทำงานประจำวัน ที่ผสมผสานกับทักษะโค้ช (Coaching Skills) และทักษะฟา (Facilitation) เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อใจ เปิดใจ ให้และรับ Feedback การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารพูดคุย หันหน้าเข้าหากัน นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี คนมีความสุข และส่งมอบผลลัพธ์ที่ทีมและองค์กรต้องการ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Courage to Coach เชื่อว่า Coaching และ Facilitation เป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จในองค์กร ใช้ Mindset ชุดทักษะที่มีความเหมือนกัน เสริมซึ่งกันและกันเหมือน 2 ปีก ของผีเสื้อ ปีกหนึ่งเป็นการโค้ช หรือ Coaching อีกปีกหนึ่งคือการฟา หรือ Facilitation

.

Facilitative Coaching คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ชและการฟา ใช้ทักษะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดึงศักยภาพในตนเองขึ้นมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มใจ ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่องานนั้นเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย Facilitative Coach จะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลของงานอย่างมีความสุข

.

Facilitative Coaching เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (People Development) เป็นทั้งวิธีคิดเพื่อนำชีวิตของตนเอง และทักษะในการนำพาทีมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

เมื่อใช้ Facilitative Coaching เท่ากับใช้ ศาสตร์ Facilitator Style และ Coaching Style เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อใจ เปิดใจ ให้และรับ Feedback การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารพูดคุย หันหน้าเข้าหากัน นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี คนมีความสุข และส่งมอบผลลัพธ์ที่ทีมและองค์กรต้องการ

.

เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำแบบโค้ชที่ใช้ Coaching และ Facilitation ในการทำงานประจำวัน
 • องค์กรที่นำ OKRs เข้ามาใช้
 • องค์กรที่กำลังสร้างวัฒนธรรมการพูดคุย การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
 • องค์กรที่กำลังนำระบบต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ต้องการจากคนทำงาน เช่น Competency

.

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรม

 • เสริมสร้าง Growth Mindset มีเครื่องมือในการดูแลตนเอง ยอมรับในศักยภาพของตนเองและคนอื่น สามารถเชื่อมโยงคุณค่าที่ตนเองยึดถือ และเป้าหมายส่วนตน เข้ากับทีม และองค์กร และตระหนักถึงความสำคัญของการนำชีวิตตนเอง
 • เสริมแนวคิดและทัศนคติในการอยู่ร่วมกันผู้อื่นอย่างไม่ตัดสิน สื่อสารเชิงบวก และบริหารทีมงานได้อย่างมีความสุข
 • เรียนรู้และเข้าใจถึงทักษะด้าน Soft Skills ที่มีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ การรับฟังอย่างเปิดใจ เพื่อดึงศักยภาพที่ดีของทีมงาม และนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
 • สร้างทีมให้มี Mindset ไปในแนวทางเดียวกัน พูดคุยด้วยภาษาเดียวกัน อันจะส่งผลให้ทุกคนมีกำลังใจ หันหน้ามาคุยกัน เปิดมุมมองใหม่กับผู้คนรอบตัว นำมาซึ่งความเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ให้กับตนเองและผู้อื่น
 • มีเครื่องมือในการพัฒนาคนด้วยเทคนิค ของ Coaching Skills ที่ผสมผสานกับ Facilitation Skills เพื่อให้ผู้บริหารใช้ทักษะในบทบาทต่างๆ เช่น การนำทีม (Leading) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การเป็นเพื่อนรับฟัง (Emphatic Listening) การโค้ช (Coaching) หรือการฟา (Facilitation)
 • หลังจากฝึกฝน สามารถนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน สื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับทีมงาน เช่น
  • สร้างการพูดคุยในชีวิตประจำวัน (Daily Dialogue)
  • สร้างการสนทนาที่มีความหมาย (Conversation)
  • ให้ Feedback
  • ยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวตน (Recognition)
  • นำประชุมแบบ Collaborative Meeting
  • Facilitate การเรียนรู้ในทีม (Team Learning)
  • ถอดบทเรียนหลังจากการทำงานร่วมกัน (Reflection)

.

Mentoring Program

การฝึกฝนลงมือทำจริง โดยมี Mentor เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำทักษะ Facilitative Coaching ไปใช้ในการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ ถูกวิธี มั่นใจที่จะใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทักษะที่ฝึกฝนจริง เช่น

 • ฟังด้วยใจ (Empathic Listening)
 • ตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้ (Questioning)
 • สร้างความสัมพันธ์ระดับลึก (Rapport Building)
 • การโค้ชแบบ Formal Coaching Session
 • สร้าง Two-ways Communication ในองค์กร
 • ติดตั้งกระบวนการ CFRs – กระบวนการสนทนาที่มีคุณภาพ
 • สร้างการสนทนาที่มีคุณภาพในการทำงาน (Conversation)
 • ฝึกสังเกต และให้เสียงสะท้อนด้วยความจริงใจ (Feedback from Your Heart)
 • Recognition ยอมรับในตัวตน และเห็นคุณค่าของคน
 • การนำประชุมแบบ Collaborative Meeting
 • การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • Facilitate เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทีม ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกัน (Learning & Reflection)
 • Dialogue การพูดคุยแบบพี่น้อง การคิดร่วม สร้างพลังและปัญญาร่วม
 • Check-in, Self-Reflection, Group-Reflection

.

ระยะเวลาของโปรแกรม
โปรแกรมนี้ customize เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละองค์กร ดังนั้นเนื้อหาและการฝึกฝน จำนวนวันของการเรียนรู้ และระยะเวลาของการฝึกฝนในโปรแกรม ขึ้นกับโจทย์หรือความต้องการขององค์กร

เริ่มต้นที่ Workshop 2 วัน และฝึกฝนต่อเนื่องตามความต้องการ เช่น 3-6 เดือน

.

ประวัติผู้สอน: Our Team – Courage to Coach

Events: Events – Courage to Coach

Picture: (5) Courage to Coach – โพสต์ | Facebook

Courage to Coach – โพสต์ | Facebook

.

สนใจติดต่อ
โค้ชทิพ โทร 0861656993
Facebook: Courage to Coach
Official Line: @CouragetoCoach

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Leader as Facilitative Coach : หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้นำแบบโค้ช”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *