Leader as Facilitative Coach : โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับผู้นำแบบโค้ช

เครื่องมือสำหรับผู้นำในการทำงานประจำวัน ที่ผสมผสานกับทักษะโค้ช (Coaching Skills) และทักษะฟา (Facilitation)

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Facilitative Coaching คือ เครื่องมือสำหรับผู้นำที่ใช้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ผสมผสานกับทักษะการโค้ช (Coaching Skills) และทักษะการฟาหรือการอำนวยการ (Facilitation) ในการทำงานประจำวัน ในชีวิตส่วนตัว และสามารถโค้ชทีม เพื่อดึงศักยภาพขึ้นมาใช้ ลด หรือขจัดอุปสรรคภายในตัวคน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำแบบโค้ชที่ใช้ Coaching และ Facilitation ในการทำงานประจำวัน
 • องค์กรที่นำ OKRs เข้ามาใช้

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรม

 • Mindset ของ Leader as Facilitative Coach
 • ตระหนักถึงความเป็นไปของโลกภายในตน
 • ฝึกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตนเอง มีสติ ระลึกรู้ถึงศักยภาพภายใน
 • มีเป้าหมายที่ทรงพลัง กล้าลงมือทำ รับผิดชอบชีวิตของตนเอง
 • ทักษะด้าน Soft Skills ในการพัฒนาบุคลากร
 • ทักษะสำหรับผู้นำการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้บริหารใช้ทักษะนี้ร่วมกับทักษะอื่นๆ ในการนำพาทีมและองค์กร
 • เครื่องมือ หลักคิด ทักษะ เทคนิค กระบวนการ โมเดล ของ Coaching ที่ผสมผสานกับ Facilitation Skills เพื่อให้ผู้บริหารใช้ทักษะ Facilitative Coaching ในชีวิตประจำวัน ทั้งการสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับทีมงาน
 • แนวทางที่ชัดเจนในการสร้างทีมและสร้างแรงบันดาลใจ สามารถพัฒนาคนทั้งด้าน Soft และ Hard Factors

Mentoring Program

การฝึกฝนลงมือทำจริง โดยมี Mentor เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำทักษะ Facilitative Coaching ไปใช้ในการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ ถูกวิธี มั่นใจที่จะใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทักษะที่ฝึกฝนจริง เช่น

 • การโค้ชแบบ Formal Coaching Session
 • การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • การสังเกตและให้เสียงสะท้อนด้วยความจริงใจ (Feedback from Your Heart)
 • ทัการนำประชุมแบบ Collaborative Meeting
 • การถอดบทเรียนหลังจากการทำงานโครงการ หรือการทำงานร่วมกันแต่ละครั้ง

ระยะเวลาของโปรแกรม
โปรแกรมนี้ customize เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละองค์กร ดังนั้นเนื้อหาและการฝึกฝน จำนวนวันของการเรียนรู้ และระยะเวลาของการฝึกฝนในโปรแกรม ขึ้นกับโจทย์หรือความต้องการขององค์กร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Leader as Facilitative Coach : โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับผู้นำแบบโค้ช”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *