การโค้ชทีมคืออะไร?

การโค้ชทีม หรือ Team Coaching เป็นการทำงานร่วมกันของโค้ชและผู้รับการโค้ช ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนผู้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มากกว่าหนึ่งคนขั้นไป ด้วยกระบวนการโค้ชที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดการผนึกกำลังและหลอมรวมศักยภาพของสมาชิกทุกคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของทีม

.

ลักษณะเด่นของการโค้ชทีม

 • เน้นการตั้งเป้าหมายร่วมภายในระยะเวลาที่ชัดเจน (Shared Goals)
 •  ผสานความต่าง ใช้จุดแข็ง ศักยภาพ ทรัพยากรของสมาชิกทีมอย่างเต็มที่ (Diversity to Collaborative)
 •  ใส่ใจในคุณค่า (values) ของสมาชิกแต่ละคน ทีม และองค์กร
 • ใช้ปัญญาร่วมของทีม เอาชนะความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Collective Wisdom)
 • เรียนรู้จากการคิดและลงมือทำร่วมกัน (Team Learning)
 • มุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability)

.
โปรแกรมการโค้ชทีม เหมาะสำหรับ

 • การโค้ชทีมผู้บริหารระดับสูง
 • การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็น One Team One Goal เช่น ทีมขาย ทีมทำงานโครงการพิเศษ
 • กลุ่มผู้บริหารที่ทำงานร่วมกัน อาจทำงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือมี KPI ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างเป้าหมายร่วม (Shared purpose)
 • ทีมทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Values
 • การประสานงานข้ามหน่วยงาน (Cross-functions)
 • การแก้ไขความขัดแย้งในทีม (Team Conflict)

.

ระยะเวลาของการโค้ชทีม

โปรแกรมนี้ customize เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละองค์กร โดยทั่วไป การโค้ชทีมใช้เวลาในการโค้ชครั้งละ 3 ชั่วโมง อย่างน้อย 6 ครั้ง ห่างกันประมาณ 1 เดือน ใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน

 .

Courage to Coach – Team Coach

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC (Advanced Certification in Team Coaching จาก ICF)

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Team Coaching Certified with Team Coaching Thailand

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Team Coaching Certified with Team Coaching Thailand

.

Our Experiences ตัวอย่าง

Team Coaching & Team Facilitation for Conflict, Change & Growth

โปรแกรมออกแบบพิเศษเพื่อตอบโจทย์เฉพาะขององค์กร

.

องค์กรมีความท้าทาย …

 • คนทำงานขาดความสุข ทำงานหนัก เหนื่อย ท้อแท้ เอาตัวรอด อยู่ในภาวะ Burn-out
 • เข้าประชุมแล้วเงียบ ขาดการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
 • แบ่งพรรค แบ่งพวก ข้ามลำดับชั้นการบังคับบัญชา
 • คิดว่านายลำเอียง ขาดภาวะผู้นำ ขาดศรัทธา
 • บรรยากาศอึมครึม มีคลื่นใต้น้ำ ขาดการทำงานเป็นทีม
 • ทำงานเป็น SILO

.

เพราะเราเชื่อในศักยภาพของทุกคน และเชื่อว่าความขัดแย้ง คือ ของขวัญ

เราจึงออกแบบโปรแกรมเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง สร้างการทำงานแบบ One Team One Goal โดยใช้การโค้ชรายบุคคล (1-on-1 Coaching) และพูดคุยกลุ่มใน Team Facilitation Workshop ตามด้วยการโค้ชทีมแบบ ICF Team Coaching

.

ผลที่ได้รับ:

 • ลดปมในใจของแต่ละคน ขจัดช่องว่างระหว่างบุคคล
 • เข้าใจ ยอมรับกันและกัน หันหน้ามาพูดคุย
 • รับฟังด้วยหัวใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นของขวัญ
 • สร้างความต้องการร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพของตนมาแก้ไขปัญหา เดินหน้าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เกิดการสื่อสารสองทาง
 • คนทำงานและผู้บริหารร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิด One Team One Goal
 • ทีมย่อย ให้ความร่วมมือทำงานกันเป็น One Team One Goal เลิกแบ่งพรรคแบ่งพวก

.

อ่านเพิ่มเติม

Blog/Team Coaching

การโค้ชทีม – Team Coaching – Courage to Coach – Courage to Coach

.

Facebook: Team Coaching Thailand

https://www.facebook.com/teamcoachingthailand/

.

ความรู้เกี่ยวกับ Team Coaching ผ่าน Live 2021-2023

https://www.facebook.com/teamcoachingthailand/posts/pfbid033A8LM5CRQeHPq5Szj1QhaejJrqTRx1JhQHuF3dT1fRoEgK8qEPYjxSCpwz7P2PfGl

.

Team Coaching Case Study:

Team Coaching – Conflict in Corporate – Courage to Coach

Team Coaching: Case Study – Courage to Coach

.
FB Live:
How group and team coaching can expand your coaching practice from one to many.
ฟังย้อนหลัง ได้ที่…

.

การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ สำหรับศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยโค้ชอ้อม
นาที ที่ 1:55 ถึง 2:40
.
.
————-

สนใจติดต่อ

โค้ชทิพ โทร 0861656993

Facebook: Courage to Coach

Official Line: @CouragetoCoach

.

#การโค้ชทีม #TeamCoaching

#การโค้ชทีม-Team-Coaching

#CourageToCoach #ACTC #ICF