การโค้ชทีม (Team Coaching) คืออะไร?

การโค้ชทีม หรือ Team Coaching เป็นการทำงานร่วมกันของโค้ชและทีม (ผู้รับการโค้ช) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม มากกว่าหนึ่งคนขั้นไป ด้วยกระบวนการโค้ชที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดการผนึกกำลังและหลอมรวมศักยภาพของสมาชิกทุกคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของทีม

.

ลักษณะเด่น 6 ประการของการโค้ชทีม 

 1. Why – Shared Vision & Mission สมาชิกทีมเข้าใจเจตนารมย์ของการทำงานเป็นทีม รู้ว่า Why we do what we do!
 2. What – Shared Goal(s) เป้าหมายร่วมของทีมภายในระยะเวลาที่ชัดเจน
 3. How – Shared Behaviors & Norms สร้างข้อตกลง พฤติกรรมหลัก กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ผสานความต่าง จุดแข็ง ศักยภาพ ทรัพยากรของสมาชิกทีมอย่างเต็มที่ (Diversity to Collaborative)
 4. When – Shared Team Practices ลงมือทำเต็มที่ กล้าคิด สร้างสรรค์ ใส่ใจในคุณค่า (Values) ของสมาชิกแต่ละคน ทีม และองค์กร ใช้ปัญญาร่วมของทีม เอาชนะความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Collective Wisdom) เรียนรู้จากการคิดและลงมือทำร่วมกัน (Team Learning)
 5. Who – Clear Roles บทบาทของของสมาชิกแต่ละคน
 6. How – Shared Commitment มุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability)

.

.
เมื่อไหร่ผู้นำ ทีม หรือองค์กร ต้องการโปรแกรมการโค้ชทีม?

 • การโค้ชทีมผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำงานโครงการพิเศษร่วมกัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นต้น
 • การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็น One Team One Goal
 • High Performing Team เช่น ทีมขาย ทีมทำงานโครงการพิเศษ
 • กลุ่ม Talent ที่ต้องใช้ศักยภาพในการนำคน นำทีม หรือปั้นผู้นำรุ่นใหม่
 • กลุ่มผู้นำที่มี KPIs หรือ OKRs ร่วมกัน ทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย (Success Team)
 • ทีมทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Core Values (Culture Implementation Team)
 • ทีมประสานงานข้ามหน่วยงาน (Cross-functional Team)
 • ทีมที่ต้องการทำงานกับความขัดแย้งภายในทีม (Team Conflict)

.

ระยะเวลาของการโค้ชทีม

โปรแกรมนี้ customize เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละองค์กร โดยทั่วไป การโค้ชทีมใช้เวลาในการโค้ชครั้งละ 2-3 ชั่วโมง อย่างน้อย 4-6 ครั้ง ห่างกันประมาณ 1 เดือน ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน

 .

 

Courage to Coach – Team Coach

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC (Advanced Certification in Team Coaching จาก ICF)

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Team Coaching Certified by Team Coaching Thailand

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Team Coaching Certified by Team Coaching Thailand

Our Coaches – Courage to Coach

.

—————–

Our Experiences ตัวอย่าง

Team Coaching & Team Facilitation for Conflict, Change & Growth

โปรแกรมออกแบบพิเศษเพื่อตอบโจทย์เฉพาะขององค์กร

.

องค์กรมีความท้าทาย …

 • คนทำงานขาดความสุข ทำงานหนัก เหนื่อย ท้อแท้ เอาตัวรอด อยู่ในภาวะ Burn-out
 • เข้าประชุมแล้วเงียบ ขาดการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
 • แบ่งพรรค แบ่งพวก ข้ามลำดับชั้นการบังคับบัญชา
 • คิดว่านายลำเอียง ขาดภาวะผู้นำ ขาดศรัทธา
 • บรรยากาศอึมครึม มีคลื่นใต้น้ำ ขาดการทำงานเป็นทีม
 • ทำงานเป็น SILO

.

เพราะเราเชื่อในศักยภาพของทุกคน และเชื่อว่าความขัดแย้ง คือ ของขวัญ

เราจึงออกแบบโปรแกรมเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง สร้างการทำงานแบบ One Team One Goal โดยใช้การโค้ชรายบุคคล (1-on-1 Coaching) และพูดคุยกลุ่มใน Team Facilitation Workshop ตามด้วยการโค้ชทีมแบบ ICF Team Coaching

.

ผลที่ได้รับ:

 • ลดปมในใจของแต่ละคน ขจัดช่องว่างระหว่างบุคคล
 • เข้าใจ ยอมรับกันและกัน หันหน้ามาพูดคุย
 • รับฟังด้วยหัวใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นของขวัญ
 • สร้างความต้องการร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพของตนมาแก้ไขปัญหา เดินหน้าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เกิดการสื่อสารสองทาง
 • คนทำงานและผู้บริหารร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิด One Team One Goal
 • ทีมย่อย ให้ความร่วมมือทำงานกันเป็น One Team One Goal เลิกแบ่งพรรคแบ่งพวก

.

—————–

อ่านเพิ่มเติม

Blog/Team Coaching

การโค้ชทีม – Team Coaching – Courage to Coach – Courage to Coach

.

Team Coaching Case Study:

Team Coaching – Conflict in Corporate – Courage to Coach

Team Coaching: Case Study – Courage to Coach

.

Facebook: Team Coaching Thailand

https://www.facebook.com/teamcoachingthailand/

.

ความรู้เกี่ยวกับ Team Coaching ผ่าน Live 2021-2023

https://www.facebook.com/teamcoachingthailand/posts/pfbid033A8LM5CRQeHPq5Szj1QhaejJrqTRx1JhQHuF3dT1fRoEgK8qEPYjxSCpwz7P2PfGl

.

FB Live:

How group and team coaching can expand your coaching practice from one to many.
ฟังย้อนหลัง ได้ที่…

.

การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ สำหรับศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยโค้ชอ้อม
นาที ที่ 1:55 ถึง 2:40
.
.

==============

ติดต่อ Courage to Coach:-

Tel: 086-165-6993

Email: couragetocoach@gmail.com

Website: Contact Us – Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

==============

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page: Courage to Coach

Facebook Page: CoachAomTasaneeJar

Facebook Page: CoachAomTasanee

Website: www.couragetocoach.net/

youtube: https://www.youtube.com/@couragetocoach3266/featured

.

.

สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader

https://www.couragetocoach.net/product/facilitative-coaching-for-team-leader/

.

คอร์ส online #SkillLane

คอร์สออนไลน์ Facilitative Coaching for Team Leader พัฒนาตน ขยายศักยภาพคน เพิ่มศักยภาพทีม ส่งมอบประสิทธิผลในงาน | SkillLane

.

แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=827217172745417&set=a.438619734938498

.

.

#CouragetoCoach #FacilitativeCoaching #TeamCoaching

#TeamCoachingThailand #Team #TeamLeader #Coaching #Facilitation

#GroupCoaching #TeamDevelopment #ExecutiveCoaching

#LeadershipDevelopment #CoachAom #CoachTomSongyos

#CoachingThailand #TeamFacilitation 

#โค้ชอ้อม #การโค้ช #การฟา #การโค้ชทีม #โค้ชตอม

 

สนใจ Service นี้? ติดต่อ​ Courage to Coach

แชร์หน้านี้