Coaching in Corporate

Team Coaching: Case Study

Case: องค์กรต้องการสร้าง One Team One Goal เพื่อให้ผู้บริหาร 7 คน ทำงานร่วมกัน มุ่งเป้าหมายเดียวกัน และลดช่องว่างในการทำงานระหว่างหน่วยงาน

 

การโค้ชทีมใช้เวลา 6 เดือน พบกันทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน และในระหว่างเดือน ผู้บริหารแต่ละคนได้รับการโค้ชรายบุคคล คนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที การโค้ชทีม ออกแบบโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ให้ผู้บริหารมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่

  • Knowing Yourself as a Leader
  • Team Management
  • Communication with Styles
  • Leading Change
  • Leader as Coach
  • The Hero Journey

 

สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง คือ การทำงานกับตนเอง ดึงศักยภาพด้านบวกของตนเองมาใช้ เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพิ่มขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีในทีมงาน เป็นพลังขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข

ทีมมีความเข้าใจว่า ทุกคน ทุกหน่วยงาน คือ จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมขาย การตลาด วางแผน ผลิต หรือทีมสนับสนุน ต่างมีผลต่องานและการบริการลูกค้าทั้งสิ้น

ทีมนี้ตั้งเป้าหมาย Market Share จากอันดับ 5 เป็นอันดับที่ 2 ของตลาด

 

Testimonials: ผู้บริหารแต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ

 • เส้นทางชีวิตชัดเจนขึ้นมาก
 • ค้นพบ Leadership Style
 • กล้าคิดนอกกรอบ และเต็มใจรับความท้าทาย Can Do Attitude!
 • ได้พลัง มีความสุข เหมือนกลับไปเมื่อ 7 ปีก่อนหน้า
 • ได้ปลดปล่อยพลังจากภายใน
 • เจอทางออกจากปัญหาด้วยตัวเอง
 • ได้เรียนรู้และแชร์ประสบการณ์กับกลุ่ม รู้สึกเชื่อมโยงกับทีมมากขึ้น
 • ได้ Soft Skills และความรู้ไปแบ่งปันให้น้อง ๆ ในทีม

อ่านเพิ่มเติม

Explore Your Life 03 Spiritual Life
Spiritual Life ชีวิตภายใน หรือ โลกภายใน เป็นเส้นทางเดินส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันไป   บางคนพัฒนาโลกภายในด้วยการฝึกอบรมศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะหลายๆ อย่างเป็นหนทางสายหนึ่ง ที่พาเรากลับมาเชื...
Leader ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู
ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู...   (1) เข้าไปทำงานในองค์กรหลัง COVID ได้รับโจทย์สำคัญมาหลายเรื่อง ....   อยากให้คนรับผิดชอบตัวเอง อยากให้คนอยู่กับความไม่รู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างวางใจ อยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับค...
กว่าจะ.. กล้าโค้ช!
โค้ชใหม่ นักเรียนโค้ชหลายคนมาถามว่า เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? ย้อนกลับไปสมัยเรียนโค้ช ปี 2009 ปีนั้น บ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักโค้ช และมีคนในวงการโค้ชมืออาชีพไม่มากนัก ตอนนั้นก็กลัว กังวล ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี เหมือนคนที่มาถามนี่แหล่...