เพราะองค์กรเห็นความสำคัญของคน หลายองค์กรมีหน่วยงานที่ดูแลเส้นทางความก้าวหน้าของผู้บริหาร Talent และ Successor เป็นรายบุคคล และมองหาโปรแกรมการโค้ชที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะบุคคล มองหาโค้ชที่มีสไตล์การโค้ชเหมาะสมกับผู้บริหาร

.

และหลายองค์กรมี HR ที่เป็น HRBP ทำหน้าที่ดูแลทั้งผู้นำและทีม จึงมองหาเรื่องของ Leadership Group Coaching และการโค้ชทีมด้วย Team Coaching

.

Courage to Coach

เป็น Partner กับหลายองค์กรในการโค้ชผู้นำทีม และทีมงาน มากว่า 15 ปี ในบทบาท Executive Coach | Leadership Coach | Facilitative Coach | Team Coach และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ครั้ง องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

.

Coaching Service

Courage to Coach ให้บริการ 4 โปรแกรม

.

[1] Team Coaching for Team

Team Coaching การโค้ชทีม สำหรับทีมต่างๆ ในองค์กร เช่น ทีมผู้บริหาร ทีมขาย ทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง ทีมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การโค้ชทีม – Team Coaching by Courage to Coach – Courage to Coach

.

Coaching for Team Leader

[2] One-on-One Executive Coaching การโค้ชรายบุคคล สำหรับผู้บริหารระดับสูง CEO เจ้าของกิจการ Executive Coaching การโค้ชรายบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง – Courage to Coach

.

[3] Leadership 1-on-1 Coaching การโค้ชรายบุคคล สำหรับผู้นำทีม Talent/Successor

One-on-One Leadership Coaching โปรแกรมพัฒนาผู้นำทีม – Courage to Coach

.

[4] Leadership Group Coaching  การโค้ชกลุ่ม สำหรับผู้นำทีม Talent/Successor

Leadership Group Coaching การโค้ชกลุ่มสำหรับผู้นำทีม – Courage to Coach

.

.

Our Team

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

โค้ชตอม ทรงยศ จารุสมบัติ, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

โค้ชทิพวรรณ พรประเสริฐนุกูล, ACC, Certified Team Coaching & Group Coaching

Profile โค้ช: Our Team – Courage to Coach

เราทำงานกับโค้ชมืออาชีพมากมาย ทุกคนได้รับการรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานสากลจาก International Coaching Federation: ICF

.
testimomials: (8) Facebook

testimonials: What Clients are Saying – Courage to Coach

Blog การโค้ช:  05 Coaching Profession | Coaching Business Archives – Courage to Coach

.
————————–
สนใจบริการต่างๆ
ติดต่อเรา :-
Tel: 086-165-6993
Email: couragetocoach@gmail.com
LineID: tiffy_217
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
.
.
รู้จักเรา
.
สั่งซื้อหนังสือ Facilitative Coaching for Team Leader
.
คอร์ส online #SkillLane “Facilitative Coaching for Team Leader”
https://www.facebook.com/share/p/h438SUt5hDxFi811/?mibextid=oFDknk
.
แบ่งปันองค์ความรู้ ผ่าน Facebook Live 2022-2023
.