Advanced Coaching Skills

6 เคล็ดลับ บ่มเพาะตนเอง

Coach, group coach, facilitator

ต่างฝึกฝน ทำงานภายในตนเอง

เรียนรู้จากชีวิตจริง คนรอบตัว สถานการณ์ สิ่งใหม่ๆ

เชื่อมโยง ตกผลึก ต่อยอด

เติบโตบนวิถีชีวิตของตนเอง

serve – ดำรงตนเพื่อคนตรงหน้า

ทำให้เห็น เป็นให้ดู

 

“เคล็ดลับ คือ บ่มเพาะ” ตนเอง 6 ประการ

1) Commitment

ต่อตนเอง

ต่อ coachee และ learner

ต่อกระบวนการ

มุ่งมั่น เรียนรู้

No failure, only feedback!

 

2) Courage

กล้าโค้ช ด้วยหัวใจและตัวตนที่แท้

อยู่กับความไม่รู้

กระตือรือร้น

 

3) Contemplation

ฝึกสติ มั่นคง

รับฟัง เปิดกว้าง

ใคร่ครวญ ทบทวน เรียนรู้ด้วยใจ

 

4) Compassion

ใช้ความรัก ความเมตตา

เชื่อมั่นในศักยภาพของคนตรงหน้า

 

5) Curiosity

ถามด้วยความสงสัยใคร่รู้

ออกนอกกรอบ

ค้นหาความเป็นไปได้

 

6) Creativity

สร้างสรรค์

เป็นตัวของตัวเอง

พร้อมรับ ปรับเปลี่ยน

 

#CouragetoCoach

#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

27.5.2019

—————————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 4 Mind Coach กับการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness) Life และ Spiritual Coaching
Mindfulness หรือสติ การระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี และเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้จิตตกไปในอารมณ์ฝ่ายไม่ดี เป็นเครื่องชักนำใจให้ยึดถือกรรมดี นำให้จิตของเราอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งได้ สติ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ...
อะไรที่ทำให้ group coaching & facilitation เป็นเรื่องน่าสนใจ?
เสน่ห์ของ group coaching & facilitation คือ การได้สวมหมวกหลายๆ ใบ ในการทำงานแต่ละครั้ง เราสวมหมวก Coach ใช้ coaching skills ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม ฟัง ถาม สวมหมวก Fa. จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็น container...
การฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)
การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Facilitate Learning) เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้