Advanced Coaching Skills

อยู่กับปัจจุบัน เพื่อผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้า

ตอนที่เริ่มฝึกโค้ชใหม่ๆ ครูบอกว่า “โค้ชต้องมีความตระหนักรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้า” ในใจคิดเลยว่า ทำยังไงหล่ะ? จะรู้ได้ไงว่า Be There แล้ว?

พอฝึกมาเรื่อยๆ พบว่าทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ คือ การฝึกภาวนาในรูปแบบ และ ฝึกการมีสติกลับมารู้ตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ฝึกปล่อยวางจากเรื่องราวของตนเอง ละวางความเป็นคนที่ต้องดูดี ความอยากเด่น อยากทำถูกต้อง อยากทำให้ดี ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และละวางความคาดหวังของตนเอง โดยเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเรื่องราวในการโค้ชเป็นเรื่องสำคัญของผู้รับการโค้ช ดังนั้นคำตอบต้องมาจากผู้รับการโค้ชไม่ใช่ตัวโค้ช ด้วยความเข้าใจนี้ทำให้โค้ชอยู่ตรงนั้นเพื่อผู้รับการโค้ชได้อย่างแท้จริง

 

นอกจากนี้ การฝึกสนใจ ใส่ใจผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้รับการโค้ช เพื่อให้มีความไว้ใจ ศรัทธา โค้ชเชื่อว่าเมื่อมีความตั้งใจเต็มเปี่ยม วางความสนใจทั้งหมดอยู่กับผู้รับการโค้ชตรงหน้าได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ จะทำให้ผู้รับการโค้ชเกิดความไว้วางใจ เกิดความรู้สึกที่ดี มีความเชื่อมั่น และมีความรู้สึกปลอดภัย พร้อมที่จะสนทนา สำรวจ และค้นหาตนเอง

 

โค้ชที่อยู่กับปัจจุบันขณะ เป็นการอยู่ตรงนั้นเพื่อใส่ใจและสนับสนุนผู้รับการโค้ช ดังนั้นโค้ชจึงมุ่งความสนใจ ให้เวลากับผู้รับการโค้ช ให้พื้นที่ทั้งหมด ให้เขาเป็นคนสำคัญที่สุด รับฟังด้วยความอยากรู้อยากเห็น อยากสำรวจ รู้จัก และทำความเข้าใจโลกของผู้รับการโค้ช ให้ความเข้าใจและไม่ตัดสิน ไว้วางใจในสัญชาตญาณของตนเอง และใช้คำถามที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณซึ่งมักเป็นคำถามที่ช่วยผู้รับการโค้ชได้อย่างมีพลัง ใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ช่วยพาคนให้สำรวจเรื่องราวจากมุมมองต่างๆ เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบบางอย่าง และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตนเอง

 

Be There เป็นทักษะหนึ่งที่ผู้ฝึกตนสู่การเป็นโค้ชควรหมั่นฝึกฝนในชีวิตประจำวัน

———————————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

3 คำ สำหรับ coachee/learner
3 คำ ที่โค้ชตั้งจิตไว้ให้มั่น ในขณะที่ serve coachee/learner   1)#Respect เคารพมุมมองต่อโลก ต่อสถานการณ์ ต่อเรื่องราว ต่อผู้คนของเขา รับฟัง ปราศจากความคิดผิด-ถูก ตัดสิน ฟังแบบเป็นกระจกใสๆ ให้คนตรงหน้าเห็นตัวเอง ...
แต่งงานด้วยความรัก ครองคู่ด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นตรงไหน? เริ่มยังงัย?
เมื่อเรารักใครซักคนมากพอ เราตัดสินใจ แน่วแน่ ขอครองคู่กับคนนี้ เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อีกบทหนึ่งของชีวิต… กำลังเริ่มต้น   แต่ละคน ต่างก็มีประสบการณ์กับคำว่า “ครอบครัว” ของตัวเอง เพราะเราเติบโตมาจากครอบครัวหน่วย...
4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า
ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลายคนคงอยากทราบว่า คนกลุ่มนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือ เขาต้องทำอะไรบ้าง จึงก้าวขึ้นไปอยู่ ณ จุดนั้นได้ หล...