Creativity โค้ชกับการเป็นนักสร้างสรรค์

Creativity
เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกตัวหนึ่ง โค้ชที่เป็นนักสร้างสรรค์สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการทำงาน การตกแต่งบ้าน ที่ทำงาน
.
.
การที่โค้ชได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองในทางสร้างสรรค์ และไม่จำกัดตนเองในการเรียนรู้ ฝึกฝน ใช้เทคนิค ทักษะ และวิธีการเพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชแต่ละคนได้เรียนรู้ความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับ และรักตนเอง นำศักยภาพภายในตนเองออกมาใช้ สามารถใช้ชีวิตและทำงานจากเอกลักษณ์ของตนเอง ยอมรับความเป็นตัวของตัวเองที่อาจไม่เหมือนใคร มั่นใจที่จะใช้ชีวิตที่เกิดจากความรัก ความดี ความงาม
.
.
โค้ชสามารถวางแผนและออกแบบกระบวนการโค้ช ให้เหมาะสมกับผู้รับการโค้ชแต่ละคน ปรับใช้เครื่องมือ กิจกรรม และสร้างสรรค์เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ผ่านการฝึกฝนลงมือปฏิบัติ ผสมผสานองค์ความรู้ทางธุรกิจและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาด้านในตนเอง การใช้ชีวิตที่สมดุล การโค้ชด้วยการทบทวน ใคร่ครวญ เขียนบันทึกสิ่งที่ได้พบ การฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับฟัง การให้ความเข้าใจ ความเปิดกว้าง ใจเย็น ผ่อนคลาย ใช้ชีวิตสบายๆ วางใจกับอนาคตและความไม่รู้
.
.
ในการโค้ชแต่ละครั้ง โค้ชพึงระลึกเสมอว่าผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้าคือ คนที่สำคัญที่สุด เลือกใช้เทคนิคต่างๆที่โค้ชมีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชเกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือแนวธุรกิจ แนว life coaching หรือ เครื่องมือแนว NLP เรื่องเล่า สอนหรือแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต
.
.

ความสร้างสรรค์ของโค้ช คือการใช้สมองซีกขวา ทำให้คิดสิ่งใหม่ๆ พาผู้รับการโค้ชไปสู่พื้นที่สร้างสรรค์ สำรวจ เล่น พาไปจินตนาการถึงภาพฝัน เป้าหมาย ภาพแห่งความสุข ความสำเร็จ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัย จะช่วยให้ผู้รับการโค้ชใช้จินตนาการและพลังงานในเชิงบวก นำพาตนเองไปสู่โหมดของความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าลงมือทำเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในที่สุด

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.
#CouragetoCoach #Coaching
#Facilitation #Group
#LifeVision
#CoachingJourney #LifeCoaching