Advanced Coaching Skills

Creativity โค้ชกับการเป็นนักสร้างสรรค์

Creativity เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกตัวหนึ่ง โค้ชที่เป็นนักสร้างสรรค์สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการทำงาน การตกแต่งบ้าน ที่ทำงาน การที่โค้ชได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองในทางสร้างสรรค์ และไม่จำกัดตนเองในการเรียนรู้ ฝึกฝน ใช้เทคนิค ทักษะ และวิธีการเพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชแต่ละคนได้เรียนรู้ความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับ และรักตนเอง นำศักยภาพภายในตนเองออกมาใช้ สามารถใช้ชีวิตและทำงานจากเอกลักษณ์ของตนเอง ยอมรับความเป็นตัวของตัวเองที่อาจไม่เหมือนใคร มั่นใจที่จะใช้ชีวิตที่เกิดจากความรัก ความดี ความงาม
โค้ชสามารถวางแผนและออกแบบกระบวนการโค้ช ให้เหมาะสมกับผู้รับการโค้ชแต่ละคน ปรับใช้เครื่องมือ กิจกรรม และสร้างสรรค์เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ผ่านการฝึกฝนลงมือปฏิบัติ ผสมผสานองค์ความรู้ทางธุรกิจและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาด้านในตนเอง การใช้ชีวิตที่สมดุล การโค้ชด้วยการทบทวน ใคร่ครวญ เขียนบันทึกสิ่งที่ได้พบ การฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับฟัง การให้ความเข้าใจ ความเปิดกว้าง ใจเย็น ผ่อนคลาย ใช้ชีวิตสบายๆ วางใจกับอนาคตและความไม่รู้
ในการโค้ชแต่ละครั้ง โค้ชพึงระลึกเสมอว่าผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้าคือ คนที่สำคัญที่สุด เลือกใช้เทคนิคต่างๆที่โค้ชมีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชเกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือแนวธุรกิจ แนว life coaching หรือ เครื่องมือแนว NLP เรื่องเล่า สอนหรือแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต

ความสร้างสรรค์ของโค้ช คือการใช้สมองซีกขวา ทำให้คิดสิ่งใหม่ๆ พาผู้รับการโค้ชไปสู่พื้นที่สร้างสรรค์ สำรวจ เล่น พาไปจินตนาการถึงภาพฝัน เป้าหมาย ภาพแห่งความสุข ความสำเร็จ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัย จะช่วยให้ผู้รับการโค้ชใช้จินตนาการและพลังงานในเชิงบวก นำพาตนเองไปสู่โหมดของความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าลงมือทำเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในที่สุด

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.
#CouragetoCoach #Coaching
#Facilitation #Group
#LifeVision
#CoachingJourney #LifeCoaching

อ่านเพิ่มเติม

New Gen สำเร็จวิชา เรียนรู้ชีวิต ออกเดินให้ตรงทาง
(Why) ในห้องเรียน Life Mastery น้องน้อยสุด เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย เป็น New Gen เริ่มต้นชีวิตทำงาน การก้าวกระโดดออกจาก comfort zone เข้าสู่พื้นที่การทำงาน พบเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ คือการเปิดโลก เรียนรู้ ท้าทาย ตื่นเต้น สนุกสนาน ...
บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารโครงการ
เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร
Leader as Facilitative Coach: Case Study
Case: องค์กรต้องการนำ Coaching and Facilitation Skills มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง