Life Mastery

วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์

ตุลาคม 2017 เป็นปีที่ตั้งจิต เดินตามรอยเท้าองค์พ่อหลวง เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา สร้างโค้ชและฟาออกไปช่วยคน ทุกงานสอนทำเต็มที่เพื่อส่งต่อความสุข น้อมรำลึก ถวายแด่พระองค์ท่าน
ได้มีความปิติ สุขใจ กับโค้ชใหม่มากหน้าหลายตาทั้งจากโรงเรียนสอนโค้ชและในองค์กร บางคนเดินทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ บางคนนำทักษะไปใช้ในการทำงาน บ้างใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้มีความสุขกับฟา ผู้นำแบบฟา ที่นำ facilitation skills ไปใช้สร้างความรัก ความสัมพันธ์ ความสุขในทีมและองค์กร
ได้ส่งต่อทักษะการจัดกระบวนการและการโค้ชให้ ครูฟา พ่อแม่ และนักสร้างกระบวนการเรียนรู้

ต้นปี 2019 เป็นปีที่ตั้งใจ สร้างพื้นที่พูดคุย รู้จัก พูดคุยกันให้กัลยาณมิตรชาวโค้ชและฟา จึงลงมือ…
✔️ สร้างชุมชนกัลยาณมิตรชาวโค้ช ในกลุ่ม Line และ Facebook
✔️ ทำวิจัยเล็กๆ เพื่อรับฟังเสียงและความต้องการของโค้ช
✔️ facilitate กลุ่มทั้ง online และพบปะกันในวง Dialogue
✔️ ฝึกฝน advanced skills เพื่อลงลึกในศาสตร์การโค้ชและฟา
✔️ ฝึกฝนตนเอง ดูแลชีวิต self-care, self-management
✔️ ฝึกฝนในงาน coaching business

มาถึงวันนี้ หันหลังกลับไปดู ได้ทำตามความตั้งใจ ตามเวลา ตามเหตุปัจจัยที่มี
👉 Coaching Café มาเจอตัวกันที่ Greet In รวม 11 ครั้ง
👉 เปิดห้องฝึกโค้ช ฝึกฝนตนเอง และคุยเรื่องชีวิต Online ช่วงเวลากลางคืน ครั้งละ 2 ชม. ทั้งหมด 18 ครั้ง
👉 Mentor ลูกศิษย์ น้องๆ ชาวโค้ชและฟา ทั้งเรื่องชีวิตและงาน รวมถึง Probono coaching นับชั่วโมงไม่ถ้วน

สิ่งที่มีค่า คือ กระบวนการเรียนรู้ และความวางใจในระหว่างทาง
คำว่า..
Community of Practice (CoP)
ชุมชนปฏิบัติของกัลยาณมิตร
สังฆะ หรือ พื้นที่แห่งการเรียนรู้
Circle of Trust
Dialogue วงพูดคุย สุนทรียสนทนา

คำนึงถึง…
กลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน
กลุ่มที่มีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มที่มีเวลาตรงกัน
กลุ่มต้องการพื้นที่ปลอดภัย วางใจ
กลุ่มต้องการคนประสานงานหลัก แม่งาน
กลุ่มมีความต้องการในสิ่งเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
กลุ่มเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติ ผู้คนผ่านเข้ามาและออกไป
กลุ่มที่เกิดขึ้นด้วย Vision เดียวกัน ยึดโยงและก้าวเดินด้วยกัน
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีเป้าหมายของตนเอง กลุ่มเองก็มีเป้าหมายของกลุ่ม
ให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ พัฒนา เติบโต กลุ่มก็เติบโต มีชีวิต มีพลัง
กระบวนการกลุ่มใช้ได้ทั้ง Online และพบเจอหน้ากัน

🙏ขอบคุณโค้ชทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
🙏ขอบคุณฟา นักจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้พบพานกันบนเส้นทาง

ขอบคุณที่มาเป็นกัลยาณมิตรที่เปิดโอกาสให้ได้ทำ สมดั่งตั้งใจ เปิดโอกาสให้แบ่งปัน 6C
Connect . Contract . Content . Conversation . Commit . Conclude
เปิดโอกาสให้จัดกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เห็น เป็นให้ดู ในทุกการพูดคุย
รู้สึกซาบซึ้งใจ ♥️

บันทึกความทรงจำเล็กๆ
8 พ.ค. 2563
อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
Courage to Coach

#ชุมชนชาวโค้ช #ชุมชนชาวฟา
#FacilitativeCoach
#Coaching #CouragetoCoach
#GroupCoaching #TeamCoaching
#Facilitation #CoachingBusiness
#YourSignatureProgram
#LifeMap #DiscoverYou

อ่านเพิ่มเติม

Life Visioning ชีวิตที่ดีงาม...
ชีวิตที่ดีงาม ... มี 3 เรื่องหลักที่สำคัญ (1) มีประสบการณ์ที่ดี (2) เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต (3) ทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคม   ชีวิตที่ใช่ .. สัมผัสโลกกว้าง ออกเดินทาง ท่องโลกกว้าง เรียนร...
Team Coaching: Case Study
Case: องค์กรต้องการสร้าง One Team One Goal เพื่อให้ผู้บริหาร 7 คน ทำงานร่วมกัน
ถึงเวลาค้นพบสิ่งสำคัญในชีวิตหรือยัง?
ช่วงนี้ ใช้เวลาและพลังชีวิต อยู่กับการโค้ชกลุ่มเล็กๆ ให้กัลยาณมิตร เพื่อนพ้องน้องพี่ ชวนคิดชวนคุย #สำรวจชีวิตตัวเอง เราใช้เวลา พลังชีวิตที่ผ่านมาไปกับอะไรบ้าง? เรามีความเชื่ออย่างไรในการใช้ชีวิต? เราคาดหวังอะไร? เราได้เรียนรู้สิ่งใดจา...