Home > Blog > 01 Facilitative Coaching for Team Leader, 05 Coaching Profession | Coaching Business

Facilitative Coaching วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน

กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์

ตุลาคม 2017 เป็นปีที่ตั้งจิต เดินตามรอยเท้าองค์พ่อหลวง เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา สร้างโค้ชและฟาออกไปช่วยคน ทุกงานสอนทำเต็มที่เพื่อส่งต่อความสุข น้อมรำลึก ถวายแด่พระองค์ท่าน ได้มีความปิติ สุขใจ กับโค้ชใหม่มากหน้าหลายตาทั้งจากโรงเรียนสอนโค้ชและในองค์กร บางคนเดินทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ บางคนนำทักษะไปใช้ในการทำงาน บ้างใช้ในชีวิตประจำวัน ได้มีความสุขกับฟา ผู้นำแบบฟา ที่นำ facilitation skills ไปใช้สร้างความรัก ความสัมพันธ์ ความสุขในทีมและองค์กร ได้ส่งต่อทักษะการจัดกระบวนการและการโค้ชให้ ครูฟา พ่อแม่ และนักสร้างกระบวนการเรียนรู้

.

ต้นปี 2019 เป็นปีที่ตั้งใจ สร้างพื้นที่พูดคุย รู้จัก พูดคุยกันให้กัลยาณมิตรชาวโค้ชและฟา จึงลงมือ…
✔️ สร้างชุมชนกัลยาณมิตรชาวโค้ช ในกลุ่ม Line และ Facebook
✔️ ทำวิจัยเล็กๆ เพื่อรับฟังเสียงและความต้องการของโค้ช
✔️ facilitate กลุ่มทั้ง online และพบปะกันในวง Dialogue
✔️ ฝึกฝน advanced skills เพื่อลงลึกในศาสตร์การโค้ชและฟา
✔️ ฝึกฝนตนเอง ดูแลชีวิต self-care, self-management
✔️ ฝึกฝนในงาน coaching business

มาถึงวันนี้ หันหลังกลับไปดู ได้ทำตามความตั้งใจ ตามเวลา ตามเหตุปัจจัยที่มี
👉 Coaching Café มาเจอตัวกันที่ Greet In รวม 11 ครั้ง
👉 เปิดห้องฝึกโค้ช ฝึกฝนตนเอง และคุยเรื่องชีวิต Online ช่วงเวลากลางคืน ครั้งละ 2 ชม. ทั้งหมด 18 ครั้ง
👉 Mentor ลูกศิษย์ น้องๆ ชาวโค้ชและฟา ทั้งเรื่องชีวิตและงาน รวมถึง Probono coaching นับชั่วโมงไม่ถ้วน

.

สิ่งที่มีค่า คือ กระบวนการเรียนรู้ และความวางใจในระหว่างทาง คำว่า..

  • Community of Practice (CoP) ชุมชนปฏิบัติของกัลยาณมิตร
  • สังฆะ หรือ พื้นที่แห่งการเรียนรู้
  • Circle of Trust
  • Dialogue วงพูดคุย สุนทรียสนทนา

.

คำนึงถึง…
กลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน
กลุ่มที่มีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มที่มีเวลาตรงกัน
กลุ่มต้องการพื้นที่ปลอดภัย วางใจ
กลุ่มต้องการคนประสานงานหลัก แม่งาน
กลุ่มมีความต้องการในสิ่งเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
กลุ่มเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติ ผู้คนผ่านเข้ามาและออกไป
กลุ่มที่เกิดขึ้นด้วย Vision เดียวกัน ยึดโยงและก้าวเดินด้วยกัน
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีเป้าหมายของตนเอง กลุ่มเองก็มีเป้าหมายของกลุ่ม
ให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ พัฒนา เติบโต กลุ่มก็เติบโต มีชีวิต มีพลัง
กระบวนการกลุ่มใช้ได้ทั้ง Online และพบเจอหน้ากัน

.

🙏ขอบคุณโค้ชทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
🙏ขอบคุณฟา นักจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้พบพานกันบนเส้นทาง

ขอบคุณที่มาเป็นกัลยาณมิตรที่เปิดโอกาสให้ได้ทำ สมดั่งตั้งใจ เปิดโอกาสให้แบ่งปัน 6C
Connect . Contract . Content . Conversation . Commit . Conclude
เปิดโอกาสให้จัดกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เห็น เป็นให้ดู ในทุกการพูดคุย
รู้สึกซาบซึ้งใจ ♥️

.

บันทึกความทรงจำเล็กๆ 8 พ.ค. 2563

———————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC, ACTC

Founder, Courage to Coach, Team Coach, Leadership Coach & Facilitative Coach

………..

Courage to Coach

ผู้ให้บริการเสริมศักยภาพผุ้นำทีมและการโค้ชทีม (Team Coaching) มากว่า 15 ปี ด้วย Facilitative Coaching: Beyond One-on-One Coaching ในบทบาท Leadership Coach, Facilitative Coach, Team Coach, Professional Facilitator และครูสอนการโค้ช (ICF Educational Instructor) จนมีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 4,000 ชั่วโมง จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 9,000 ชั่วโมง โค้ชทีมมากกว่า 100 ทีม องค์กรได้รับประโยชน์จากบริการมากกว่า 85%

Partner with Team Leader to Lead, Develop & Transform Team!

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.

#ชุมชนชาวโค้ช #ชุมชนชาวฟา
#FacilitativeCoach
#Coaching #CouragetoCoach
#GroupCoaching #TeamCoaching
#Facilitation #CoachingBusiness
#YourSignatureProgram
#LifeMap #DiscoverYou

แชร์หน้านี้