Advanced Coaching Skills

คุณรู้มั้ยว่า ณ วันนี้ อยู่ตรงไหนบนเส้นทางสายโค้ช?

Coaching Journey

เดินบนเส้นทางสายโค้ชเป็นเส้นทางที่เลือกของหลายคน บางคนได้รับประโยชน์จากการโค้ช ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความสุขมากขึ้น มีผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีขึ้น จึงชอบ และคิดว่านี่คือเส้นทางที่ใช่
บางคนมองว่า Coaching เป็นเส้นทางอาชีพที่เติมเต็มบางอย่างในชีวิต และมีขั้นตอน เส้นทาง วิธีการ แนวทาง เป็น roadmap ให้เราค่อยๆ เดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
บางคนเลือกรับ Caoching เข้ามาในชีวิต มองว่านี่คือ Calling ที่เราเติมเต็มชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ใช้วันเวลาบนโลกนี้อย่างมีคุณค่า ได้ทำประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่เราเลือก มีผลกระทบในทางที่ดีต่อชีวิตผู้คนและตัวเราเองก็เติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย

ไม่ว่า Coaching เป็น Job หรือ Career หรือ Calling เดินทางถึงจุดหนึ่ง เราก็น่าจะหยุด และ ทบทวนว่า วันนี้เราอยู่ตรงจุดไหนแล้ว บนเส้นทางสายโค้ชนี้

 

Coaching Readiness Assessment

วิธีหนึ่งที่ทำได้คือประเมินตนเองจากการมองภาพใหญ่ 4 ด้าน
1. Life Skills
การดูแลชีวิตของเราแบบโค้ช ชีวิตที่ integrate Work และ Life เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เราดูแลทุกด้านของชีวิต
นึกถึงด้านต่างๆ ในชีวิต เช่น สุขภาพ บุคลิก Spiritual คุณภาพชีวิต ความรัก ความสัมพันธ์ การเงิน และ การทำงานโค้ช

2. Coaching Skills
การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการโค้ชรายบุคคล สู่การทำงานกับกลุ่มคน
ฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการโค้ชสม่ำเสมอ ให้ลงลึก คม ชัด เพิ่ม facilitation skills และทักษะต่างๆ เพื่อทำงานกับกลุ่มและทีม (Group Coaching & Team Coaching)
รู้ว่าเราเก่ง ถนัด รักการเรียนรู้เรื่องอะไร ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะ มีประสบการณ์ตรง และออกแบบโปรแกรมที่เป็นตัวตนของเรา (Signature Program)

3. Business Skills
นำ Coaching เข้าสู่ตลาด ให้คนรู้จักเราและให้โอกาสเราในการแก้ปัญหา ให้คุณค่าแก่ชีวิตคนอื่น
รู้จักและทำงานกับด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก
สร้างตัวตนให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเรา และการขายแบบโค้ช

4. Coaching Circle
ผู้คนแวดล้อมที่สนับสนุน ส่งเสริมพลังงานชีวิตของเราให้เดินบนเส้นทางสายนี้อย่างมีพลังและความสุข
เราอาจนึกถึง..เพื่อน ชุมชน กลุ่มที่เราติดต่อ เป็นสมาชิก เพื่อนร่วมงาน พาร์ทเนอร์ ตลอดจนความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

Continue the Journey

เมื่อเรารู้ว่ากำลังจะไปไหน เรารู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนบนเส้นทาง แล้วเส้นทางจะชัดเจนขึ้น รู้ว่าไปถึงได้อย่างไร และทำอะไรได้อีก
จากนั้น … จึงออกเดินทางด้วยความสุขในทุกก้าว

.

Writing with Love
14 พ.ค. 2563

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.
#CouragetoCoach #Coaching
#Facilitation #Group
#LifeVision
#CoachingJourney #LifeCoaching

อ่านเพิ่มเติม

Leader as Facilitative Coach: Case Study
Case: องค์กรต้องการนำ Coaching and Facilitation Skills มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 3 ไลฟ์โค้ช เรียน Life Coach สถาบันฝึกโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA)
เส้นทางการโค้ชมืออาชีพพาฉันเดินทางมาสู่ สถาบันฝึกอบรมทักษะการโค้ชแห่งที่ 2 ก้าวสู่การฝึกฝน Life Coaching ชื่อ Thailand Coaching Academy  by Jimi The Coach หรือ TCA จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 คุณพจนารถ ซีบังเกิด เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของโรงเรี...
กว่าจะ.. กล้าโค้ช!
โค้ชใหม่ นักเรียนโค้ชหลายคนมาถามว่า เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? ย้อนกลับไปสมัยเรียนโค้ช ปี 2009 ปีนั้น บ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักโค้ช และมีคนในวงการโค้ชมืออาชีพไม่มากนัก ตอนนั้นก็กลัว กังวล ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี เหมือนคนที่มาถามนี่แหล่...