Coaching in Corporate

Leader ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู

ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู…

 

(1)
เข้าไปทำงานในองค์กรหลัง COVID
ได้รับโจทย์สำคัญมาหลายเรื่อง ….

 

อยากให้คนรับผิดชอบตัวเอง
อยากให้คนอยู่กับความไม่รู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างวางใจ
อยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนต่างวัย ให้ทำงานร่วมกันได้
อยากให้คนร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เต็มความสามารถ

 

อยากรู้ว่า Soft skills คืออะไร มีประโยชน์ยังงัย
สร้างทีมด้วย Soft skills เริ่มยังงัยดี
ประชุมยังงัยให้เกิดการมีส่วนร่วม
Constructive Feedback ทำยังงัย

 

Coaching กับ Facilitation ต่างกันยังงัย
ไม่มีเวลาในการโค้ชทีละคน ทำงัยได้บ้าง
Team Coaching คืออะไร
ทำยังงัยจะดึงศักยภาพของคนในทีมได้บ้าง

 

ยุคหลัง COVID ผู้บริหารมองหากลยุทธ์ใหม่ๆ บริการลูกค้า เพิ่มยอดขาย เตรียมคนให้พร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อยากให้คนมีส่วนร่วม เดินไปด้วยกัน ออกไอเดียใหม่ๆ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองกัน

 

(2)
ดูเหมือนว่าคำตอบของคำถามเหล่านี้ อยู่ที่เรื่อง “คน”
อยู่ที่ HEART Skills
ตั้งแต่ Mindset, Coaching & Facilitation
จนกระทั่งการใช้ Team Coaching
ในการทำงานประจำวัน การประชุม การดูแลโครงการต่างๆ
การถอดกระบวนการ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ร่วมกัน
การสนทนา พูดคุยที่มีคุณภาพ การยอมรับ การให้ feedback

 

(3)
เมื่อ Heart Skills ทำให้ได้มาซึ่ง Hard Results
ใช่หรือไม่ว่า…
ทุกเรื่องสร้างได้ เริ่มต้นที่ “ใจ” ของผู้บริหาร!

แค่ถามใจตัวเองว่า ให้ความสำคัญจริงมั้ย เอาจริงมั้ย
ถ้าตอบ YES นั่นคือ 15% แรก ได้รับแล้ว
อีก 85% ก็แค่ลงมือทำให้สิ่งที่มองหา ได้มองเห็น เกิดขึ้นจริง

 

เราเชื่อว่าทุกสิ่ง ทำได้ มีได้ เมื่อผู้นำ
ทำให้เห็น “เป็น” ให้ดู

เชิญชวนผู้บริหารเป็นน้ำหยดแรก ที่ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมรอบๆ ตัวค่ะ

Courage to Coach
9.8.2020
.
#SoftSkills #People #Heart#Coaching #Facilitation #Feedback
#Recognition #Conversation #CFR #TeamCoaching
#CouragetoCoach #FacilitativeCoach

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เป็นการบริหารจัดการเชิงป้องกัน (Pro-active)
Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร
9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง... ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แบบ Coaching และ Facilitation นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนคนคิด พูดคุย สนทนาแบบงานได้ผล ทีมเข...
บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 3 ไลฟ์โค้ช เรียน Life Coach สถาบันฝึกโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA)
เส้นทางการโค้ชมืออาชีพพาฉันเดินทางมาสู่ สถาบันฝึกอบรมทักษะการโค้ชแห่งที่ 2 ก้าวสู่การฝึกฝน Life Coaching ชื่อ Thailand Coaching Academy  by Jimi The Coach หรือ TCA จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 คุณพจนารถ ซีบังเกิด เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของโรงเรี...