Home > Blog > 05 Coaching Profession | Coaching Business

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 1 การเป็นโค้ชมืออาชีพ มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของฉัน?

เพื่อค้นหาคำตอบให้ตัวเอง…

ฉันมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก ซึ่งฉันอยู่กับตายายและป้าเพราะพ่อกับแม่แยกทางกัน ฉันใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในต่างจังหวัดตลอด 23 ปี ความฝันของฉันในวัยนั้น คือ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ในชีวิตจริงนั้น ฉันได้รับทุนเรียนจนจบสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ฉันเข้ากรุงเทพเรียนต่อจนจบปริญญาโทและใช้วิชาความรู้ทำงานในองค์กรเป็นเวลา 10 ปี จากนั้นจึงเริ่มหันมาเรียนรู้และทำงานด้านการพัฒนาองค์กรอีก 15 ปี

 

ฉันไม่ได้สานฝันในวัยเด็ก แต่ก็ได้รู้จักวิธีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธี ในปี พ.ศ. 2542 ฉันได้รับมอบหมายให้วางระบบการสอนงานในองค์กร ฉันมีโอกาสฝึกฝนทักษะจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรการสอนงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต่อมา ฉันได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟท์แวร์สำเร็จรูปด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง การทำหน้าที่บริหารงานโครงการทำให้ฉันต้องฝึกฝนตนเองเป็นโค้ชให้กับทีมงาน แต่กระนั้น ฉันก็ยังไม่มีความรู้และทักษะการโค้ชที่ถูกต้อง ฉันได้พบว่าตนเองมีความสุขกับการพัฒนาคนและมีความสุขกับการเป็นครูและการสร้างคน

 

การโค้ชเป็นกระบวนการทำงานที่มีโค้ชและผู้รับการโค้ชทำงานร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ผู้รับการโค้ชอาจต้องการพัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิต การทำงาน การพาตัวเองออกจากข้อจำกัดของตนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง โค้ชสนับสนุนให้คนได้พบเป้าหมายในอาชีพ เติมเต็มความฝันส่วนบุคคล มีสุขภาพที่ดี และมีสมดุลในชีวิต ตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่นค้นหาแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณภายในตน

 

เมื่อได้เรียนรู้และฝึกตนบนเส้นทางสู่ความเป็นโค้ชวิชาชีพ ฉันพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตนเอง ฉันมีความชัดเจนในตนเองมากยิ่งขึ้น ฉันเชื่อมั่นว่าตนเองเกิดมาเพื่อเป็นครูที่แท้ และเชื่อว่าการเป็นโค้ชจะทำให้ฉันได้ทำงานอย่างครูที่ได้ใช้คุณสมบัติด้านบวก ความเป็นตัวตน องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการทำงานรวมถึงประสบการณ์ชีวิตเพื่อที่จะแบ่งปัน อุทิศตน เสียสละ เอาใจใส่ ดูแลและทุ่มเทพลัง ช่วยเหลือศิษย์ ผู้อื่น และสังคม ในขณะเดียวกันตัวฉันเองก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมๆกับการทำงาน มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง  ฉันเชื่อว่าการเป็นโค้ชวิชาชีพจะทำให้สามารถดูแลชีวิตและทำงานอย่างสมดุล มีเวลาให้กับคนที่สำคัญในชีวิต และจะทำให้ฉันใช้ชีวิตที่มีความสุข มีคุณค่า และมีความหมาย

 

แล้วคุณหล่ะคะ…การเป็นโค้ชวิชาชีพมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้าง?

 

———————————–

13 พฤศจิกายน 2563

คัดลอกคำตอบดั้งเดิมจากหนังสือ “บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หน้า 33-34

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation #life coaching

แชร์หน้านี้