The 6C Model for Leader as Facilitator

The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงาน Coaching และ Facilitation ของ Courage to Coach  เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกระบวนการ เป็นหัวใจของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้กระบวนการร้อยเรียง เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ออกแบบพื้นที่ให้คนเรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทุกคนเอาชีวิตลงมาเรียนรู้ เป็นครูของกันและกัน สนทนา มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้าง นำมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เข้าถึง ตัดสินใจ ลงมือทำ นำไปใช้จริง

6C Model TM ประกอบด้วย  6 ขั้นตอน

 • Connect สร้างความสัมพันธ์ระดับลึก
 • Contract สร้างข้อตกลงในการสนทนาพูดคุย
 • Content นำเสนอประเด็นการสนทนา เนื้อหา เรื่องราวอันเป็นที่มาของการสนทนา
 • Conversation สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Coaching Moment
 • Commit สร้างความตระหนักรู้ วางแผน และสร้างความรับผิดชอบในการลงมือทำ
 • Conclude สรุปผลลัพธ์ที่เกิดจากการสนทนา

.

Case Study

วันที่ 18 มกราคม 2564 Courage to Coach ได้รับโอกาสจากผู้บริหารองค์กรหนึ่งให้จัดกระบวนการเรียนรู้ Leading Others with Coaching & Facilitation ผ่าน Online

การทำกระบวนการครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกของทีม Courage to Coach ทว่าเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้บริหาร 30 คน ่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Zoom ทุกคนเข้าร่วมโครงการกันมา 4 เดือน มีความพึงพอใจกับการเรียนรู้แบบ Face-to-Face ได้พูดคุย พบปะหน้าตา เรียนรู้ ฝึกฝน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาหลายครั้ง  เมื่อต้องเปลี่ยนเป็น Platform Online จึงมีคำถาม ความสงสัย ความกังวลว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไร? จะดีเหรอ? จะง่วงมั้ย? จะเบื่อมั้ย? …

.

เนื้อหาสำคัญ … ถ่ายทอด 6C Model TM ให้ผู้บริหาร นำไปใช้ในบทบาท Leader as Facilitator . เริ่มต้นจากให้หลักการสำคัญ Demo ให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Unpack กระบวนการ เชื่อมโยงกับการทำงานจริง ชีวิตจริง เข้าใจ เข้าถึง ตัดสินใจ นำไปฝึกฝน หลังจากนั้น กลับมาแชร์ประสบการณ์ตรงร่วมกัน

.

ขอบคุณผู้บริหารทั้ง 30 ท่าน ที่ชอบการเรียนรู้ และบอกเราว่า ตั้งใจนำ 6C Model TM ไปใช้ใน…

 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • การวางแผน ตั้งเป้าหมาย
 • ใช้ในการทำงาน เพราะเป็นระบบที่ดี
 • การพูดคุย ประชุมกับทีม
 • สร้างให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
 • สร้างความรู้สึกร่วม สร้างข้อตกลงร่วมกัน ก่อนการพูดคุย ฯลฯ

.

นอกจากนั้น ทุกท่านยังบอกเราว่า เรียน Online …

 • รู้สึกสนุกดี ไม่เคย online workshop แบบนี้
 • กระชับ เข้าใจง่าย สะดวก
 • การแบ่งกลุ่มย่อย มีพื้นที่พูดคุยและฟังมากขึ้น
 • ดีกว่าที่คิดไว้มากๆ ทุกคนได้มีส่วนร่วม พูดคุยกันได้เยอะมากๆ ทั้งกลุ่มใหญ่และแยกกลุ่มย่อย
 • เห็นถึงประโยชน์ในการใช้ Zoom มีข้อดี ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คิด
 • เป็นวิธีการที่เหมาะสมดี โดยเฉพาะในช่วง COVID ปรับตัว รับได้ ประหยัด และสะดวก
 • เห็นความแปลกใหม่ เตรียมและวางแผนในการจัด workshop ดี ใช้กิจกรรมหลายหลาย น่าสนใจ คนเรียนไม่ง่วง

.

ในสถานการณ์แบบนี้ ขอบคุณผู้บริหารองค์กรที่สนับสนุนให้คนกลับมาเตรียมพร้อม พัฒนาตนเอง

ขอบคุณผู้บริหารทั้ง 30 ท่าน ที่หันกลับมาดูแลตนเอง ดูแลทีม เตรียมพร้อม พัฒนาตนเอง เพื่อเดินไปข้างหน้าร่วมกัน

ขอบคุณทีมโค้ชและฟา 6 คนที่เดินทางร่วมกัน สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิต

———————————–

18 มกราคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993